Belangrijk bericht vanuit de H&R commissie

0

Inleiding:

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de Regels 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3 ‘Bal bewogen door de tegenstander’ en 20-1 ‘Opnemen en markeren van de bal’ gewijzigd.

Aanleiding:

In 2016 is er op de professionele tours een aantal incidenten geweest omtrent bewogen ballen op de greens. Deze incidenten hebben veel media aandacht gekregen en dat is voor de R&A en de USGA (de wereldwijde autoriteit op het gebied van de golfregels) aanleiding om, vooruitlopend op de algehele herziening van de regels (1 maal per 4 jaar ) te adviseren om de mogelijkheid te bieden voor clubs om een ‘plaatselijke regel’ vast te stellen als de bal of de balmerker per ongeluk is bewogen OP DE GREEN.

De NGF heeft bepaald dat deze plaatselijke regel in ieder geval geldt tijdens de NGF-competitie en tijdens door de NGF georganiseerde wedstrijden. Het verdient de voorkeur dat iedereen in Nederland volgens dezelfde regels speelt en daarom wordt de regel ook opgenomen in de plaatselijke regels van onze club.

Inhoud van de regel:

‘Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)’. Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-2 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijk oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Introductie/uitvoering van de plaatselijke regel:

De Handicap & Regelcommissie heeft besloten dat op de baan van de Koepel bovenstaande ‘plaatselijke regel’ met onmiddellijke ingang van toepassing is.

Deze regel dient op de scorekaart te worden opgenomen, maar omdat we nog een groot aantal scorekaarten op voorraad hebben, kiezen we nu tijdelijk voor bekendmaking via de nieuwsbrief. De volledige tekst van de plaatselijke regel kunt u vinden op het publicatiebord naast de handicaptabellen.

Te zijner tijd zal een verkorte tekst worden opgenomen op de nieuwe scorekaarten.

Daarnaast kunt u op de site van de H&R Cie een aantal voorbeelden vinden en ook een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Deze informatie hebben we ook als bijlage bij dit bericht toegevoegd.

Bijlage 1: Plaatselijke regel voor ‘Bal per ongeluk bewogen op de green”.

Bijlage 2: Voorbeelden

 Nadere informatie:

Meer informatie over dit onderwerp is ook te vinden op de websites van: GOLF.NL en R&A