maandag, december 11, 2017

Bestuur vereniging 2017

Hieronder ziet u de foto’s van de voltallige bestuur. Hier ziet u wat de taakverdeling is binnen het bestuur.

Mary Verdam, Voorzitter

Jan Lenderink, lid

Gerard Broekman, Penningmeester

Anno Hart, Secretaris

Ype de Jong, 2e secretaris