Sinds vorige week heeft Golfclub de Koepel de buffers voor shotgun wedstrijden aangepast in het E-GOLF4U programma. De reden was de komst van een aantal greenfee spelers, die geboekt waren op een starttijd die slechts 2 uur voor de start van een volledig gevulde 18 holes shotgun wedstrijd lag en waar geen buffer voor werd aangegeven. Deze gasten kwamen dus eigenlijk voor niets naar de Koepel, maar door de inzet van het secretariaat hebben we toch nog iets kunnen regelen.
Om dit soort situaties in de toekomst te vermijden voor eenieder die zich op het secretariaat bezighoudt met het inboeken van greenfee spelers, hebben we op advies van E-Golf4u de buffertijden aangepast.

Het resultaat is dat leden tegenwoordig op de baanbezetting van het afgesloten gedeelte van de website deze buffers zien, en sommigen van hen vragen zich of of ze dan nog wel kunnen spelen. Deze vraag kunnen we direct al met volmondig Ja beantwoorden, en met deze mail hopen we duidelijkheid te verschaffen waarom deze buffers nu getoond worden en wat het voor de leden zelf betekent.

Een shotgun wedstrijd is een wedstrijd die op een bepaald tijdstip tegelijk vanaf (bijna) alle holes start. Dit betekent dat leden en greenfee spelers, die niet meedoen aan deze wedstrijd, vóór een bepaald tijdstip moeten starten, om een ronde van 18 holes te kunnen spelen en op tijd de baan hebben kunnen verlaten.
Deze periode voorafgaande aan de start van de shotgun wedstrijd noemen we de buffer. En bij een volle wedstrijd (starten vanaf alle holes) zou de buffer ca. 240 minuten (4 uur) moeten zijn, de gemiddelde tijd om een ronde van 18 holes te spelen.
Op Golfclub de Koepel starten er echter ook shotgun wedstrijden alleen vanaf de 1ste of de 2e negen holes. Dit vergt een iets andere timing van de buffer. We hebben op dit moment gekozen om standaard een buffer van 120 minuten (2 uur) aan te houden en bij volle wedstrijden deze “met de hand” te verlengen tot 240 minuten (4 uur).

Door dus in de baanbezetting kalender een buffertijd op te geven, maken we het voor ons secretariaat zichtbaar, dat ze in ieder geval in de buffertijd geen greenfee spelers moeten aannemen, anders dan dat deze gedetailleerd geïnformeerd worden over de risico’s om geen 18 holes te kunnen afmaken en die risico’s accepteren.
Voor onze eigen leden betekent het, dat ze zich hetzelfde dienen te realiseren. Starten op een buffertijdstip betekent dat je risico loopt de 18 holes niet af te maken. Op zich dus niets nieuws onder de zon. Alleen we maken het nu zichtbaar in de baanbezettingskalender (alleen te zien voor leden).

Bij onze avondgroepen, zoals de Toppers, de Koepelaars en de Hooghe Heeren, wordt er ook shotgun gestart maar alleen vanaf de 1ste negen holes.
Helaas voorziet het E-GOLF4U programma niet in buffers voor dit soort starts. Vandaar het eerdergenoemde besluit om de buffers op 120 minuten te zetten. Mogelijk passen we dit nog aan in de toekomst.
Samengevat ontstaan er daardoor op onze club de volgende situaties:

Damesdag: Shotgun start op de 2e negen holes en 1 start op hole 1 om 09.30 uur.
De buffer is dan op de 2e negen holes en wel vanaf 08.00 tot 09.30 uur. Dit levert in de praktijk weinig problemen op met leden die om 08.00 uur starten op de eerste hole en die om 09.30 nog niet door de turn zijn. En onze eigen leden kunnen na doorkomst van de laatste flight vanaf de 18e naar de 1ste hole (zo rond 11.00 uur) weer op de eerste hole starten. Uiteraard kunnen leden en greenfee spelers op de 10e hole starten nadat de dames zijn vertrokken (zo rond 09.40 uur).

De Eggs: Shotgun start met grote deelname om 9.00 uur van april tot en met oktober op alle holes.
De buffer is dan vanaf 08:00 uur zowel op de 1ste als de 10e hole (eigenlijk eerder, maar dat laat de E-Golf4U kalender niet toe). En omdat de Eggs altijd volle bak zijn, betekent dit tevens dat beide tees gesloten zijn van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Leden die toch willen spelen kunnen tot 09.00 uur een aantal holes spelen en worden om 09.00 uur geacht de baan te verlaten.
En vanaf 13.00 uur moet het weer mogelijk zijn voor leden en greenfee spelers om te spelen, al dan niet met ritsen op de (1ste/10e) tee.

Toppers & Koepelaars: shotgun start op de 1ste negen holes om 17.00 uur.
Omdat er slechts op 9 holes wordt gestart, is de buffer op de 1ste tee vanaf 15.00 uur. Willen leden toch die bewuste middag 18 holes spelen, dan is aan te bevelen om vanaf 15:00 te starten op hole 10. Er zullen door het secretariaat geen greenfee spelers worden geboekt om in de buffer periode van hole 1 te starten (Starten van hole 10 is uiteraard ook voor greenfee spelers wel mogelijk). Denk er wel aan dat iets na 17.00 uur Tee 10 weer dicht gaat voor de doorkomende flights en dat hetzelfde geldt voor hole 1 maar dan 1 ½ tot 2 uur later, afhankelijk van hoe snel de Toppers of de Koepelaars de tweede 9 holes spelen.

Hooghe Heeren: Shotgun start op de 1ste negen holes om 16.30 uur.
Omdat er slechts op 9 holes wordt gestart, is de buffer op de 1ste tee vanaf 14.30 uur. Willen leden toch die bewuste middag 18 holes spelen, dan is aan te bevelen om vanaf 14.30 te starten op hole 10. Er zullen door het secretariaat geen greenfee spelers worden geboekt om in de buffer periode van hole 1 te starten (starten van hole 10 is uiteraard ook voor greenfee spelers wel mogelijk). Denk er wel aan dat iets na 16.30 uur Tee 10 weer dicht gaat voor de doorkomende flights en dat hetzelfde geldt voor hole 1 maar dan 1 ½ tot 2 uur later, afhankelijk van hoe snel de Hooghe Heeren de tweede 9 holes spelen.

“Commerciële” en clubwedstrijden.
Het komt regelmatig voor dat er commerciële of grote clubwedstrijden (Sponsordag, Koepeltrofee / Ijzeren Pot Trofee etc) op de baan plaatsvinden, die vanaf (bijna) alle holes start (shotgun start).
Onze eigen leden dienen zich te realiseren dat zij zoveel eerder dan deze wedstrijd dienen te starten, dan nodig is om in hun eigen tempo 18 holes te kunnen afmaken. Dat kan voor een flight met 4 single handicappers 3 uur zijn, terwijl 2 hoge handicappers daar misschien wel 5 uur over doen. Of andersom. De baanbezettngs kalender geeft dan in blauw de standaard buffer aan voor deze wedstrijd.
Starten binnen de buffer periode kan dus, maar je wordt geacht op de starttijd van de shotgun de baan te verlaten om die wedstrijd de ruimte te geven. Gaan dit soort wedstrijden slechts over 9 holes, dan is de bufferperiode navenant korter.

Samengevat:
bufferDe buffers (blauw) op de baanbezettingskalender zijn ervoor om u te waarschuwen dat u misschien niet de 18 holes haalt als u niet voor de buffer start. Maar u mag het uiteraard altijd proberen. De tee is dus niet gesloten!
En haalt u het niet dan geeft u de groepen of de wedstrijd de ruimte om te starten. De rode tijden in de kalender zijn tijden, dat de betreffende tee gesloten is.
Helaas is het E-GOLF4U programma nog niet in staat om op basis van de precieze flights, de tijden uit te rekenen dat de tee’s gesloten zijn of dat de buffers moeten ingaan. Dus het is altijd mogelijk dat er toch nog een gaatje voor u is. Prima, maar ontleen daar dan geen rechten aan en ga in goed en sportief overleg met elkaar om.
Zeker is dat er voldoende speelruimte voor niet-deelnemers overblijft om toch te spelen, hoogstens geen 18 holes op het door u gewenste tijdstip op die dag.

Een volgende keer gaan we in op het spelen tussen flights van de groepen, omdat daar toch vaak wel ruimte voor is. Mocht u suggesties hebben hoe we hier nog beter mee kunnen omgaan, dan zien we uw mail aan bestuur@golfclubdekoepel.nl graag tegemoet.