Dringend, urgent, wie?

0

Op dit moment bestaat de website commissie uit 2 leden die allebei een specifieke taak hebben, namelijk het bijhouden van het archief en het plaatsen van artikelen en foto’s. Vandaar dat we opzoek zijn naar een paar enthousiaste leden die de website inhoudelijk willen bijhouden.

We hebben Leny Munneke bereid gevonden om als corrector te fungeren, zodat ook de angst niet goed te kunnen schrijven een belemmering mag zijn.

De taken zijn voornamelijk anderen aansporen wetenswaardigheden op schrift te stellen en leuke foto’s of illustraties bij te leveren. Je mag jouw naam doorgeven aan het secretariaat.