Aanpassing reserveringssysteem 

0
Vanaf donderdag 18 maart weer drie- en vierballen in de baan
Vanaf 16 maart is het van overheidswege mogelijk om flights van vier te faciliteren met als voorwaarde dat de spelers 1,5 meter afstand houden. Om dat te realiseren dient de TeeTime module weer anders ingeregeld te worden. Dat kan niet met opgave van een bepaalde ingangsdatum; op het moment dat je de parameters verandert dan geldt dat voor iedere volgende boeking. Omdat er nu twee parameters tegelijk veranderd moeten worden is er besloten het boeken vanaf 18 maart tijdelijk te blokkeren. Op deze wijze hopen we klachten en foutmeldingen zoveel mogelijk te voorkomen.
In het kort
  • Tussen nu en 17 maart kunt u niet boeken voor 18 maart en later. Ook kunt u tussen nu en 17 maart geen drie- of vierbal boeken.
  •  Op 17 maart wordt het systeem zo ingeregeld dat een drie- en vierbal weer mogelijk is en de doorkomsttijd van een flight wordt dan weer verlengd naar 1:52 uur.
  • Vanaf 17 maart kunt u – Een week vooruit boeken – Een flight van 1 tot 4 personen boeken – Maximaal 1 boeking vooruit boeken
  • Spontane boeking op de speeldag blijft mogelijk

Coronamaatregelen
Met het toestaan van drie- en vierballen is het naleven van de coronamaatregelen weer een aandachtspunt. Vanaf 16 maart is het toegestaan met maximaal 4 personen bij elkaar te staan, waarbij de personen onderling 1,5 meter afstand houden. De afstand tussen groepjes van maximaal 4 personen dient tenminste 5 meter te zijn en groepen mogen niet mengen. Deze regel is met name van toepassing voor en nabij het terras van ons clubgebouw. Iedere speler die wil golfen op golfclub “De Koepel” is verplicht zich te registreren door middel van het vastleggen van een starttijd. Ook indien er na het lopen van 9 holes nog ruimte in de baan is voor extra 9 holes of wanneer op het laatst nog iemand wil meelopen in jouw flight. Mocht je op dat moment moeite hebben met registreren dan kun je altijd aan het secretariaat vragen je bij of in te schrijven. Zonder registratie geen afslag.

Gastspelers
Omdat er weer meer ruimte in de baan komt door het faciliteren van drie- en vierballen en omdat de dagen weer lengen, maar ook omdat wij de inkomsten van greenfeespelers hard nodig hebben is er besloten gastspelers weer toe te laten vanaf 18 maart a.s.

Enquête
De respons van de enquête over de TeeTime reserveringsmodule (TTR) was een groot succes. 56% van de 721 verstuurde enquêtes is volledig ingevuld geretourneerd. Ook hebben leden massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen opmerkingen te plaatsen. Dat leverde maar liefst 60 pagina’s A4 aan reacties op. U zult begrijpen dat het verwerken en beoordelen van al die reacties enige tijd kost. Zodra in het bestuur de enquête besproken is zal het resultaat in een Nieuwsbrief of op de website gepubliceerd worden. Een aantal handige tips hebben we nu al geïmplementeerd, zoals het spontaan spelen op de dag zelf en het verruimen van de speelmogelijkheden aan het begin en einde van de dag.

De ballenspiraal
De ouderwetse ballenspiraal werd door veel leden in de enquête aangeprezen als toekomstige startmogelijkheid op De Koepel in plaats van de TeeTime Reserveringsmodule. Met name het spontaan naar de golfbaan gaan wanneer je daar behoefte aan hebt werd gemist. Ook het sociale aspect, samen wachten op het terras met een kop koffie totdat je aan de beurt bent, werd veelvuldig aangehaald. Toch gaf het merendeel van de leden (39%) aan liever de TTR als reserveringsmodule te hebben dan de ballenspiraal (33%). Het bestuur vindt deze minderheid echter dusdanig groot dat zij besloten heeft een proef te starten met de digitale ballenspiraal. Deze proef zal echter pas van start gaan als het terras weer open mag zodat ophoping in en om het clubhuis beperkt zal zijn.

Het bestuur.