Aanpassing reserveringsysteem.

0

Aanpassing reserveringssysteem (beperking aantal openstaande reserveringen)

Het bestuur ontvangt van diverse kanten vragen en opmerkingen over de (on)mogelijkheden om een starttijd te reserveren, omdat alle tijden zeer snel vol geboekt zijn.

Dit komt omdat er sinds dinsdag 15 december opnieuw strengere regels ten aanzien van de omvang van een flight (maximaal 2 personen) gelden. Ook is het aantal starttijden in deze tijd van het jaar door de korte(re) dagen beperkt. We hebben dus een capaciteitsprobleem.

Je zou dit probleem mogelijk kunnen attaqueren door het aantal starttijden te verhogen door het startinterval te verkorten. Navraag bij de marshals leert dat hierdoor een zeer volle baan ontstaat omdat men zeer kort achter elkaar start. Het tempo in de baan wordt ook nog langzamer door de verplichting tot opteeën.

Er zijn een aantal mogelijkheden om de beschikbare starttijden beter te verdelen en/of het aantal starttijden te vergroten. Navraag bij diverse andere golfbanen laat een zeer gevarieerd beeld zien. Op sommige banen wordt het aantal rondes dat men per week mag spelen gemaximeerd en soms wordt dat gekoppeld aan een maximum aantal holes. (Bijv. maximaal 2 x per week 9 holes). De 9 holes variant vinden we minder aantrekkelijk omdat er best veel spelers zijn die wat verder weg wonen van de GCdK  en dus relatief veel reistijd kwijt zijn voor slechts 9 holes.

Wij hebben uiteindelijk gekozen voor het beperken van het aantal reserveringen binnen een bepaalde periode.

Na ampel beraad en raadpleging van de leverancier van E Golf 4U over de mogelijkheden zijn we tot het volgende besluit gekomen:

–        We sluiten tijdelijk de baan voor greenfee spelers;

–        Introductie door leden blijft mogelijk;

–        In een periode van 7 dagen kan een lid slecht 1 reservering op zijn naam hebben;

–        Inschrijving als 2e speler in een flight geldt als een reservering;

–        U bent zelf (eind)verantwoordelijk voor uw boeking. Tussentijdse mutaties van flightgenoten dienen gemeld te worden in het reserveringssysteem. Het is niet toegestaan als niet-geregistreerde speler de baan in te gaan.

–        Zodra een reservering is vervallen (door een gespeelde ronde of door intrekking) kan een nieuwe reservering worden gemaakt binnen een  nieuwe periode van 7 dagen.

–        Deze maatregel gaat in op 24 december 2020 en geldt in ieder geval tot 19 januari 2021 of zoveel langer als op dat moment noodzakelijk is. (bestaande reserveringen blijven staan)

Wij denken dat we meer leden hierdoor een mogelijkheid bieden om een ronde te spelen. Wij rekenen op uw begrip.

 Het bestuur