Algemene Leden vergadering maandag 21 november as. 19.30 uur in Het Anker

0
264

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 21 november as. om19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in zalencentrum Het Anker Wilhelminastraat 28 te Wierden.

Voor de logistiek van Het Anker is het handig om te weten hoeveel leden aanwezig zullen zijn en daarom graag aanmelden via antwoord@golfclubdekoepel.nl.

 

 

Agenda

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Mededelingen
  3. Verslag ALV 9 mei 2022 en 23 mei 2023
  4. Contributies 2023
  5. Begroting 2023
  6. Renovatie clubhuis
  7. Rondvraag

Ad 3 Zie website: Leden, e-golf4U, leden login, Historie & Archief, ALV, 20220509 Verslag ALV

Ad 4 en 5 Zie website : Leden,e-golf4U, leden login, Historie & Archief, ALV, 20221121 Contributies 2023 en 20221121 Begroting 2023

Ad 6 : Zie website : Leden,e-golf4U, leden login, Historie & Archief, ALV, 20221121 Renovatie clubhuis en 20221121 agendapunt 6 voorlegger Renovatie clubhuis