ALV maandag 15 november 2021 om 20.00 uur

  0
  165

  ALV maandag 15 november 2021 om 20.00 uur

  Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 te Wierden.

  Aanmelden via antwoord@golfclubdekoepel.nl voor 10 november.

   

   

   

  Agenda:

  1. Welkom door de voorzitter
  2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
  3. Verslag ALV 19-7-2021.
  4. Contributies voor 2022.
  5. Toelichting financiële stand van zaken en begroting 2022.
  6. Statutenwijziging in het kader van de WBTR.
  7. Statutenwijziging in het kader van verhoging van het mandaat voor bestuur.
  8. Benoeming A. Bruggink tot lid van het bestuur
  9. Herbenoeming Financiële Commissie
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Uitgebreide agenda  plus toelichting agendapunten op Leden, e-golf4U, leden login, Historie & Archief , ALV , 202115 ALV…