Er is besloten dat de ALV gewoon in het clubhuis zal plaatsvinden. De ALV is toegankelijk voor hen die positief reageerden.

Wel graag allen de agenda stukken lezen en graag digitaal reageren als men vragen heeft.  

Sturen naar: bestuur@golfclubdekoepel.nl.

Dank namens het bestuur.