De statuten bieden het bestuur de mogelijkheid om een lid te benoemen tot Lid van Verdienste op grond van bijzondere verdiensten bewezen aan de vereniging.

Tijdens de afgelopen ALV heeft het bestuur voorgesteld om de heer Ype de Jong te benoemen tot lid van verdienste. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Ype is sinds 21 juni 2004 lid van onze golfclub. In de jaren die volgden is Ype lid geweest van diverse commissies en besturen:

  • EGGS lid van 2009 – 2013 en tot 2017 voorzitter, dit langer dan standaard, op verzoek van de commissie.
  • Lid Handicap- en regelcommissie van 2012-2016
  • Bestuur van 2015 – 2020
  • Voorzitter van de ICT-commissie sinds 2018
  • Lid van de commissie Groei sinds 2020
  • Onderdeel van de klusploeg op donderdag

Kortom een behoorlijke staat van dienst.
Helaas kon Ype wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn bij de ALV. Daarom hebben Dieke Smit en Bernard Rolloos namens het bestuur vandaag een bezoek gebracht aan Ype en hem verrast met de benoeming tot Lid van Verdienste en een mooie bos bloemen.

Wij willen Ype nogmaals hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet voor de club en hopen hem snel weer te zien op de club.