De Handicap- en Regelcommissie (HRC) zoekt uitbreiding.

0

Binnen elke golfclub in ons land is de aanwezigheid van een handicapcommissie en een
regelcommissie noodzakelijk. Binnen veel clubs worden deze commissies gecombineerd tot één HRC.
De taak van de HRC is het correct registreren van de handicaps van de spelers. Dit is tegenwoordig
met de hulp van e golf en golf.nl in hoge mate de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Spelers
brengen zelf de behaalde resultaten in en het handicapsysteem bepaalt of de handicap moet
veranderen. Soms gaat er iets niet goed en dan kan de HRC op verzoek van de speler of uit eigen
beweging aanpassingen doen in het systeem. Tot slot verzorgt de HRC de jaarlijkse aanpassing van de
handicap indien dat aan de orde is.
De HRC zorgt ook voor voldoende kennis van de regels bij spelers. Dit begint bij het verzorgen van
instructiebijeenkomsten voor nieuwe golfers, waar de regels worden uitgelegd. Ook het afnemen van
het regelexamen is een taak van de HRC. Eenmaal per jaar wordt aan het begin van het seizoen uitleg
gegeven over eventuele wijzigingen in de regels en wordt de regelkennis opgefrist.
De NGF verzorgt meerdere keren per jaar cursussen op het gebied van handicaps, regels en
wedstrijdorganisatie. Leden van de HRC worden in de gelegenheid gesteld om die cursussen te
volgen en kunnen daardoor hun kennis vergroten.
Ook zorgt de HRC voor een introductie binnen de club voor nieuwe leden door het toewijzen van een
zgh. mentor. De mentor maakt de speler wegwijs binnen de club en de situatie op de baan.
De vergaderingen van de HRC zijn in principe 10 x per jaar en duren maximaal 1 a 1,5 uur. De
instructiebijeenkomsten en het afnemen van de examens vraagt ongeveer 10 uur per jaar. Al met al
kost het lidmaatschap van de HRC dus ca. 25 uur per jaar.
Als u interesse heeft in het lidmaatschap van de HRC of meer wilt weten, dan kunt u contact
opnemen met de secretaris Ali Meppelink ( alimeppelink@gmail.com ).
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet, want zonder de inzet van vrijwilligers kan onze
golfclub niet.