Eerste Golf-en Bridgewedstrijd tussen de Sallandsche Golfclub en de Golfclub de Koepel, op 21 juli 2019

0

Na een jaar van voorbereidingen hadden de beide golfclubs hun 18 sterkste golf/bridgeparen in
stelling gebracht. De weersomstandigheden werkelijk ideaal, rond 22 graden, zonnig met een koele
bries. Na het golfgedeelte stond de Koepel (met 6 punten) voor, echter er werd door de paren van de
Sallandsche dermate goed gebridged dat de gasten uiteindelijk met 11 punten verschil wonnen. De
wisselbeker en eeuwige (voorlopig voor 1 jaar) roem werd door Henk Jacobs trots in ontvangst
genomen (foto). De dames Emilie Smit en Gerlant van Bergeijk hadden de beste score op de
gecombineerde onderdelen. Het beleef nog heel lang gezellig op het terras, waarbij het gezelschap
van beide clubs volledig gemengd door elkaar zat te borrelen.
De volgende versie van deze leuke wedstrijd zal over ongeveer een jaar plaats vinden op de
Sallandsche; tijd genoeg om te oefenen dunkt me.