D’Hooghe Heeren 

Samenstelling/bereikbaarheid commissie

Voorzitter: Jaap van Barneveld (tel. 0547-363727, 06-41014267)
Secretaris/penningmeester: Johan van Loo (tel. 06-51301863)
Wedstrijdleiding: Hennie van der Duin (tel. 074-2500013, 06-53248681)

Wedstrijdverslagen D'Hooghe Heeren

D’Hooghe Heeren 2020

Alle heren die lid zijn van Golfclub de Koepel, ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit van handicap 36 of lager, kunnen lid worden van d’Hooghe Heeren.
De commissie heeft de mogelijkheid een lid compensatie te verlenen.
D’Hooghe Heeren spelen elke vrijdag vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de eerste vrijdag in september om 16.30 uur een shotgun wedstrijd op de eerste 9 holes. De deelnemers hebben standing op de tee waarop wordt gestart.
Inschrijven kan uiterlijk tot 14.30 voorafgaande aan de wedstrijd via de website van Golfclub De Koepel.

 

Kosten
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de commissie en moet
vóór 1 april van dat jaar op rekening NL95ABNA0807450227 t.n.v. J.J. van Loo inzake d’Hooghe Heeren zijn bijgeschreven. Voor 2020 bedraagt de contributie

40,- per jaar.

Het wordt op prijs gesteld dat iedereen na de wedstrijd deelneemt aan het
diner. Deelname aan het diner moet worden opgegeven voor aanvang van de wedstrijd door het invullen van de lijst die op de stammtisch ligt.

 

Wintercompetitie
In de wintermaanden wordt elke vrijdag een zgn. wintercompetitie georganiseerd. Deelnemers hoeven zich niet vooraf aan te melden, maar dienen zich uiterlijk om 10.15 uur te melden bij de wedstrijdleiding waarna de indeling zal plaatsvinden en er gestart kan worden. Wij hebben geen standing en we starten vanaf hole 1.

 

Nadere informatie bij één van de commissie leden.

Klik hier voor de algemene regels d’Hooghe Heeren

X