Het eerste bankje van de Vrienden van de Koepel geplaatst.

0
207

Recent is op de gele Tee van de 17e hole het eerste bankje van de Vrienden van de Koepel geplaatst.

De vrienden van de Koepel is enige jaren geleden spontaan ontstaan en bestaat uit leden en een 2-tal niet leden die de club een warm hart toedragen. Zij storten jaarlijks een zelf te bepalen bedrag waarmee speciale zaken (buiten de begroting van de club) gefinancierd worden. Vorig jaar het vogelbord, het binnenkort te plaatsen bord met de lay-out van de baan en nu het eerste van een 5-tal elegante bankjes. De resterende bankjes worden in overleg met de baancommissie, het bestuur en de Greenkeepers geplaatst. Bij de plaatsing is het van belang dat de bankjes waar mogelijk buiten het sproeigebied vallen teneinde een verkleuring te voorkomen. Indien u de club een warm hart toe draagt kunt U ook Vriend worden door een donatie te storten op rekening nummer (IBNA) NL06ABNA0594713757 van Golfclub de Koepel onder vermelding van donatie van de Vrienden van golfclub de Koepel.

PS: Voor alle duidelijkheid de grond rondom het bankje wordt door de Greenkeepers nog wat afgegraven en uitgevlakt.