Jaarlijkse handicap herziening.

0

Jaarlijkse handicap herziening.

Vergelijk het met de APK-keuring van je auto, de jaarlijkse handicap herziening.

Minimaal één keer per jaar moet de handicap voor alle golfers worden herzien.

Meestal gebeurt dit aan het einde van het jaar.

Welke golfers komen in aanmerking voor herziening?

Golfers die minimaal 8 scores in 2018 hebben ingeleverd komen in aanmerking voor een (jaarlijkse) handicapherziening. Als een golfer in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores heeft ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met scores uit de afgelopen 24 maanden. Bij een golfer die minder dan 8 scores heeft ingeleverd in de afgelopen 24 maanden kan geen herziening worden toegepast.

Voor onze club geldt dat er bij 520 leden geen herziening kan worden toegepast door onvoldoende kaarten over de afgelopen 2 jaar (0-7 kaarten).

De leden waarvoor de handicap is aangepast hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

Als er leden zijn die het niet eens zijn met de aanpassing of vinden dat hun handicap toch aangepast moet worden stuur dan een mail met argumentatie naar de H & R commissie.

Denk aan het volgende:

Hoe beter de handicap bij je past hoe leuker het golfen is.