Beste mede-golfers,

als wedstrijdcommissie zouden wij u willen verwijzen naar een publicatie van de NGF t.w.:

https://www.golf.nl/beter-golfen/tips/kies-de-tee-die-bij-je-past

Sinds 2012 promoot de NGF deze campagne om a) uw speelplezier te vergoten en b) de doorstoom in de baan te bevorderen.

De poster die verwijst naar bijgaand artikel kunt u eveneens aantreffen in de hal van ons clubhuis.

U kunt vanaf vandaag voor alle wedstrijden die door de Weco worden georganiseerd bepalen of u vanaf rood, of geel speelt. De leidraad van de NGF willen wij van harte bij u aanbevelen.

Uw playing handicap behorende bij geel of rood kunt u terugvinden op uw persoonlijke pagina op E-golf-4U.

Uitzondering op deze regel zijn de wedstrijden waarbij geen handicapverrekening plaats vindt. Daar zullen de heren vanaf geel starten en de dames vanaf rood.

Verder wordt ernaar gestreefd om op korte termijn ook oranje tees te plaatsen; deze zullen aan het begin van de fairway worden gesitueerd, zodanig dat ze automatisch met het maaien van de fairway worden meegenomen. Spelers die vanaf oranje spelen liggen dan sowieso op (of naast) de fairway.

In ons systeem E-golf4U is spelen vanaf oranje teeboxen ingericht maar deze rondjes golf kunnen nog niet qualifying zijn omdat de NGF dit nog niet officieel ingemeten heeft. Bij een eerstvolgende inspectie en inmeting van de baan zal dit meegenomen worden en zal spelen van oranje ook Q-status kunnen verkrijgen.