Matchplay During Season 2018, Doe jij ook mee?

0

Matchplay During the Season (MDS) 2018 

Algemene Info:

De MDS is een matchplay wedstrijd volgens een knock-out systeem. De wedstrijd wordt gedurende het hele seizoen gespeeld, de finales zijn in het najaar. Elke ronde moet voor een bepaalde datum gespeeld zijn. Deze data vindt u hieronder, evenals het wedstrijdreglement. Tegenstanders spreken zelf een tijdstip voor de wedstrijd af en voeren de uitslag op het wedstrijdschema in (op het bord in de hal).

De MDS wordt in drie categorieën gespeeld: singles laag: t/m exact handicap 18.0, singles hoog: exact handicap 18.1 – 54.0) en mixed foursome: t/m exact handicap 54.0. De belangrijkste spelregels: er wordt volgens het vademecum van de NGF gespeeld met een volledige handicap verrekening. Het speelschema wordt ingedeeld op handicap en de slagen worden gegeven op de holes met de laagste stroke index.

Reglement Matchplay During the Season 2018

Indeling, handicapverrekening:

Algemeen: Iedere speler is vrij in de keuze vanaf welke tee (geel of rood) de baan wordt gespeeld. Gestart wordt van hole 1.

Singles: De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander een aantal slagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide playing handicaps. Het maximumaantal slagen is echter 18.

Mixed foursomes: het paar met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt van het andere paar het aantal slagen dat gelijk is aan: ((phcp A + phcp B) – (phcp C + phcp D)) / 2, of anders gezegd de helft van het verschil van de gezamenlijke handicaps, afgerond naar boven. Ook bij de foursomes is het maximaal aantal slagen dat gegeven wordt 18.

De slagen op de moeilijkste holes zijn de holes met de laagste stroke-index. Moet u dus 4 slagen geven aan uw tegenstander, dan vallen deze op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4. Bij de mixed foursomes slaan de dame en de heer om en om af. Van tevoren wordt derhalve bepaald wie op de even en wie op de oneven holes afslaat. Na de afslag wordt de bal om beurten gespeeld tot er is uitgeholed. Een speler slaat dus nooit 2 keer achtereen dezelfde bal.

Play-off:

Indien de partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death, play off’. Op de extra holes, te starten bij hole 1, worden opnieuw de handicapslagen verrekend volgens de hierboven genoemde regel, net zolang tot een van de spelers de hole wint.

Afspraken maken:

De persoon of het paar die of dat bovenaan staat op het speelschema, dient contact op te nemen met de tegenstander(s) om de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de wedstrijd. Door hun inschrijving voor de MDS verplichten de deelnemers zich te voldoen aan de eis om de wedstrijd binnen de voor de speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De data voor de uiterste speelrondes staan hierboven vermeld en zijn opgenomen in de wedstrijdkalender.

Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de wedstrijdleiding de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de MDS. Dit kan ofwel door loting geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdleiding na aanhoren van de argumenten van beide partijen. Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding. Er zal nooit meer dan 2 weken respijt worden gegeven.

Gebeurt dat niet dan worden beide partijen uitgesloten van de volgende ronde en heeft de volgende tegenstander een walk-over. Zodra u de afspraak voor de wedstrijd hebt gemaakt wordt u verzocht dit aan het secretariaat te melden. De wedstrijd komt dan in de baanbezetting en de Marshal van dienst wordt geïnformeerd.

U neemt tijdens de wedstrijd een vlag met het Koepel logo mee als teken dat u een MDS-wedstrijd speelt. U heeft geen standing maar spelers voor u worden geacht u door te laten als het spel daar aanleiding toe geeft.

Dit geldt echter niet tijdens de wedstrijden van de wedstrijdkalender of tijdens de wedstrijden van de groepen (EGGS, Hooghe Heeren, Toppers, Koepelaars etc.). 

9 holes leden:

Natuurlijk kunnen ook onze 9 holes leden mee spelen in de MDS. U dient dan wel per ronde een greenfee voor 9 holes te verrekenen met de administratie.

Praktische info MDS 2018:

Inschrijving en betaling:

U kunt zich vanaf heden via E-Golf4U inschrijven. De inschrijving sluit op 7 april 2018. De inschrijvingskosten bedragen € 2,- per onderdeel en per persoon en deze kan u overmaken. Betaling via overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL98 INGB 0662 5297 90 t.n.v. A.M.H. Tulp onder vermelding van uw lidcode en het onderdeel waaraan u meedoet. De betaling dient uiterlijk zondag 8 april 2018 binnen te zijn. Pas na ontvangst van de betaling wordt u op de deelnemerslijst gezet!

De startlijsten zullen medio april op het publicatiebord in de hal gehangen worden. Ze zullen dan ook op de site zichtbaar worden gemaakt.

Speeltermijnen MDS 2018:

De rondes van de MDS 2018 dienen vóór de hieronder genoemde data gespeeld te zijn.

Uiterste datum
Eventuele voorronde 8 mei
Eerste ronde 28 mei
Tweede ronde 16 juli
Kwartfinale 10 september
Halve finale 1 oktober
Finale 29 oktober

 

Wedstrijdleider: Alice Tulp

Amhtulp1@kpnmail.nl

Tel: 06 22 49 30 28