Met onmiddellijke ingang zijn dit de geldende Plaatselijke Regels op De Koepel:

0

Plaatselijke regels

 • Buiten de baan (R18) wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
 • Paden, of delen van paden, die niet zijn verhard met steenachtig materiaal, zijn integraal onderdeel van de baan. De andere paden mogen ontweken worden (R16.1).
 • Grond in bewerking (GUR), aangegeven door blauwe paaltjes met groene koppen, is een verboden speelzone en moet verplicht ontweken worden (R16.1f).
 • GUR aangegeven door witte lijnen is een abnormale baanomstandigheid en mag ontweken worden (R16.1).
 • Mierenhopen: de speler mag kiezen om deze te beschouwen als losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd (R15.1), óf grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan (R16.1).
 • Green: een vast obstakel in algemeen gebied wat op de speellijn ligt, binnen twee clublengten van de green én binnen twee clublengten van de bal, mag worden ontweken (R16.1b).

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

 

Algemeen

 • Afstandspaaltjes en -tegels bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green.
 • Het is verboden om op de holes 2 en 11 af te slaan bij nadering van een trein.
 • Hindernissen: in verband met de aangebrachte beschermfolie is het ten strengste verboden in de hindernissen op hole 1, 2, 4, 5 en 7 (tot aan de duiker) naar ballen te vissen.
 • Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te rapen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de baan voor het bijhouden van scores en het raadplegen van de Golfregels is toegestaan.

Telefoneren in de baan is, behalve in noodsituaties, verboden.