Gewijzigde corona maatregelen.

  0
  474

  Sinds zondag 19 december geldt in Nederland een lockdown. Bij de invoering van de lockdown was golf alleen in tweeballen toegestaan, maar er mag vanaf 21 december meer. Clubs en banen mogen onder bepaalde voorwaarden drieballen/vierballen in de baan laten spelen. Daarnaast zijn ook groepslessen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hieronder vatten we de implicaties van de lockdownmaatregelen voor golf samen.

  Vrij spelen

  Golf is toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur. Clubs kunnen ervoor kiezen om alleen tweeballen in de baan toe te laten, maar flights van 2 + 2 spelers (een vierbal) of 2 + 1 spelers (een driebal) zijn ook toegestaan – mits de volgende regels in acht worden genomen:

  • De samenstelling van de twee groepjes in een driebal of vierbal mag niet veranderen en de twee groepjes moeten afstand van elkaar houden door de baan en uitdrukkelijk ook op de tee en green.
  • Onderling moeten de spelers in een groepje 1,5 meter afstand houden.
  • Tussen de twee groepjes in een driebal of vierbal moet 4 meter afstand zijn.

  De golfclub/-baan ziet toe op naleving hiervan. Als kinderen tot en met 17 jaar met elkaar spelen, dan hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

  Wedstrijden

  Clubwedstrijden zijn toegestaan met twee, drie of vier spelers per flight mits de regels hierboven in acht worden genomen. Prijsuitreikingen zijn niet toegestaan. Bij voorkeur worden wedstrijdscores digitaal ingeleverd. Wedstrijden tegen teams van andere clubs zijn niet toegestaan, ook niet voor spelers onder de 18. Publiek bij golfwedstrijden en trainingen, zowel bij professionals als amateurs, is niet toegestaan.

  Lessen

  Bij lessen en trainingen is het toegestaan dat meerdere groepjes van twee personen les krijgen van één golfleraar. Hierbij gelden de volgende regels:

  • De samenstelling van groepjes van twee mag niet veranderen tijdens een les.
  • De golfleraar mag aanwijzingen geven per groepje van twee, niet tegelijkertijd aan meerdere groepjes van twee. Groepsinstructie aan alle tweetallen in één keer mag dus niet.
  • Tussen de groepjes van twee is minimaal één ‘mat’ oftewel 4 meter afstand.
  • De spelers in de groepjes van twee houden onderling altijd 1,5 meter afstand.

  De golfleraar ziet toe op naleving hiervan. Golflessen vallen onder sportbeoefening. Voor teaching professionals is het bij lessen daarom niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden.

  Als kinderen en jongeren tot en met 17 jaar met elkaar lessen of trainen, dan hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

  Basisregels

  Het is belangrijk dat clubs en banen herhaaldelijk de hygiënevoorschriften van het RIVM onder de aandacht brengen. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat iemand thuisblijft als hij/zij ziek of verkouden is of als iemand uit zijn/haar huishouden positief op het coronavirus is getest. De basisregels moeten door iedereen gevolgd worden, ook door personen die gevaccineerd zijn. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen. (Op 2 december 2021 is de basisregel voor ‘klachten’ veranderd. Sindsdien luidt deze regel in het kort: “Klachten? Blijf thuis en doe direct een test.”)

  Clubhuizen, horeca, golfwinkels, parkeerplaats

  De horeca op golfbanen en niet-essentiële winkels (zoals golfshops) mogen niet geopend zijn. Golfbaanhoreca mag echter wel bezorgen en to go-faciliteiten (afhaalpunten) zijn ook toegestaan. Golfshops mogen ook bezorgen en spullen laten afhalen bij de deur (click-and-collect). Bij een afhaalbalie van de golfbaanhoreca buiten is het controleren van een CTB niet verplicht.

  Clubhuizen/sportkantines/golfwinkels moeten de deuren sluiten, maar het is wel toegestaan om de receptie in het clubhuis of in de golfwinkel geopend te houden. (Leden en gasten mogen de receptie alleen betreden als ze een  coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen tonen, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden.)

  Ook de wc’s in het clubhuis/de sportkantine mogen geopend blijven. (Ook bij toiletbezoek geldt dat een CTB, mondkapje en 1,5 meter afstand houden verplicht zijn. Formeel is een CTB ook vereist voor toegang tot een wc in de baan, maar in de praktijk is dit vaak onhaalbaar.)

  De CTB-controle moet plaatsvinden bij de ingang van de binnenruimtes waar de receptie of de wc is. Als men voorbij de receptie moet lopen om de toiletten te bereiken, is de receptie een geschikte plaats voor de CTB-controles. Elk clubhuis/elk golfbaangebouw is anders, dus waar de CTB-controle het best gedaan kan worden, dat verschilt per baan.

  Omdat het clubhuis/de sportkantine gesloten moet zijn, op de receptie en de toiletten na, mogen ook de kleedkamers en douches niet geopend zijn.

  Sportlocaties zoals golfbanen moeten de deuren sluiten tussen 17.00 uur en 5.00 uur. Dit betekent dat elke golfbaan (inclusief drivingranges, oefenfaciliteiten en de recepties en wc’s in sportkantines/clubhuizen/golfshops) tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten moet zijn. Anders gezegd: na 17.00 uur mag er op sportlocaties niet meer gegolft/getraind/geoefend/gelest worden. (Alleen voor topsporters gelden er na 17.00 uur uitzonderingen.*)

  Er mag na 17.00 uur ook niet vergaderd worden in het clubhuis of in een ander gebouw op de golfbaan. Er mag na 17.00 uur ook geen ALV georganiseerd worden op de sportaccommodatie. De sportlocatie dient om 17.00 uur gesloten te worden.

  Een coronatoegangsbewijs is niet vereist voor buitensport op een buitensportaccommodatie en is dus niet vereist om het golfterrein te betreden en om golf te spelen.

  In het algemeen geldt ‘buiten’, dus bijvoorbeeld op de parkeerplaats of op weg naar de eerste tee, een maximum groepsgrootte van twee personen vanaf 13 jaar (mensen die op één adres wonen zijn hiervan uitgezonderd). Buiten geldt ook de verplichting om 1,5 meter afstand te houden (iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar).

  Vergaderingen in het clubhuis/de sportkantine zijn niet toegestaan. Vergaderingen, ALV’s en opleidingen dienen online te gebeuren. Lees ook de FAQ “Welke regels gelden voor werkgevers, personeel en clubvrijwilligers?”

  Waar een CTB-controle gedaan moet worden, moet dit elke dag gebeuren, ook bij leden en gasten die meerdere malen per week komen. Het is wel toegestaan om leden en gasten na een controle een polsbandje te verstrekken dat één dag geldig is. We adviseren om de poster “Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app” te gebruiken. Die is te vinden op ngf.nl/coronaposters.

  Werknemers en vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen als ze een binnenruimte betreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoonmakers, teaching pro’s en coaches. (Lees meer in de FAQ “Welke regels gelden voor personeel”.)

  Er geldt een evenementenverbod.

  Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen.