Nieuwe plaatselijke regels voor Golfclub De Koepel

0

Plaatselijke regels Golfclub de Koepel met ingang van 1-1-2019

Buiten de baan (Regel 18) wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen

Alle wegen en paden zijn integraal deel van de baan

Grond in bewerking (GUR)  aangegeven door blauwe paaltjes met groene koppen is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f

GUR aangegeven door witte lijnen wordt beschouwd als een abnormale baanomstandigheid waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Mierenhopen.

Mierenhopen op de baan zijn, ter keuze van de speler, losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd  volgens Regel 15.1 of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Sproeikoppen rond de green.

Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1.

De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

  • binnen twee clublengten van de green ligt, en
  • binnen twee clublengten van de bal.

 

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf ( twee strafslagen of verlies van de hole)

Algemeen:

Afstandspaaltjes – en tegels bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green

Het is verboden op de holes 2 en 11 af te slaan bij nadering van een trein

Hindernissen: in verband met de aangebrachte beschermfolie is het ten strengste verboden in de hindernissen op hole 1, 2, 4, 5 en 7 ( tot aan de duiker ) naar ballen te vissen

Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te rapen

Het gebruik van een mobiele telefoon in de baan voor het bijhouden van scores en het raadplegen van de Golfregels is toegestaan. BELLEN in de baan is, met uitzondering van noodsituaties, verboden.