Regelveranderingen per 1 januari 2019

0

Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de Golfregels. Tijdens een drietal informatiebijeenkomsten heeft de Handicap- en regelcommissie hier aandacht aan besteed. De nieuwe regelboekjes zijn pas vanaf 1 januari 2019 in de Nederlandse vertaling beschikbaar, maar de regels gelden wel vanaf 1 januari.

Daarom hebben we hieronder de voornaamste wijzigingen op een rijtje gezet.

 

Voornaamste regel veranderingen :

Het fout toepassen hiervan kan straf opleveren!

Zoeken

 • Na drie minuten is de bal verloren;
 • Wanneer de bal beweegt bij voorzichtig zoeken
  • Geen straf en bal terugplaatsen, waar men denkt dat deze lag

Droppen

 • De bal moet van kniehoogte gedropt worden;
 • Kniehoogte is de hoogte van de knie als speler rechtop staat;
 • Er is altijd sprake van een dropzone;
 • Dropzone afmeten met de langste club in je tas behalve de putter;
 • De bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen;
 • Mislukt ook de 2e drop, dan plaatsen.

Bal bewogen op de green

 • Uit zichzelf:
  • Al opgenomen geweest: terugplaatsen
  • Voor markeren en opnemen: spelen waar de bal ligt
 • Per ongeluk bewogen:
  • Terugplaatsen zonder straf

 Voornaamste regelveranderingen

Dit mag nu allemaal wel!

Bunker

 • Losse natuurlijke voorwerpen mogen verwijderd worden;
 • Bij onspeelbare bal met 2 strafslagen achter de bunker droppen.

Hindernis – penalty area

 • Je mag grounden en oefenswings maken
 • Je mag losse natuurlijke voorwerpen wegnemen

Green

 • Andere dingen dan pitchmarks repareren;
 • De bal mag na putt de onbewaakte vlaggenstok in de hole raken

 Ingebedde bal

 • Overal op de baan gratis te ontwijken; behalve in zand.

Droppen

 • Als je gaat droppen, mag je altijd de bal vervangen door een andere bal

Zoeken en identificeren

 • Identificeren van de bal mag zonder het aan de medespeler te melden; je moet de bal wel markeren. Onnodige identificatie blijft verboden.

Overig

 • Bal meerdere malen raken tijdens één slag: telt als één slag;
 • De bal raakt iets of iemand na slag: geen straf;
 • Je mag in een hindernis de grond aanraken met een club en je mag losse natuurlijke voorwerpen verwijderen.

 Dit is een overzicht van de VOORNAAMSTE wijzigingen, maar geen VOLLEDIG overzicht. Hiervoor kun je diverse bronnen raadplegen, waaronder www.golf.nl/regels   Ook is er een handige app beschikbaar, die je kunt vinden via de app store onder  randa.org

Hierbij ook nog de dia’s van de presentatie. Klik hier!