Uit de wedstrijdcommissie.

0

Mededelingen uit de Wedstrijdcommissie (WeCo)

  1. De WeCo spreekt zich uit dat bij voorkeur geen echtparen (of gelijkwaardige partnerverbanden) in 1 flight worden ingedeeld. Echter verboden is het niet, dus zou er in voorkomende gevallen een uitzondering gemaakt kunnen worden
  2. De WeCO wil nogmaals benadrukken , dat beslissingen van de wedstrijdleiding (de Commissie) tijdens en direkt na een wedstrijd bindend zijn. In geval van twijfel is het alleen aan de Cie om te overleggen met de handicap/regel cie , en ook alleen aan de Cie om eventueel in tweede instantie met de NGF contact te leggen.
  3. De Weco heeft voor dit seizoen besloten, dat de minimale deelname voor dames clubkampioenschap Strokeplay (8 en 9 september 2018)  acht moet bedragen.