Het werd na een al lange periode van mooi voorjaarsweer met een wat sombere vrijdag ervoor zowaar toch weer een schitterende zaterdag en dat niet alleen in weer-technisch opzicht.

Er speelden ’s middags 120 leden mee met de 5-15-25 wedstrijd, die zoals bijgaande foto (met dank aan Nico Oonk) laat zien zich nogal verbonden voelen met GC de Koepel. Deze wedstrijd werd niet ingedeeld op handicap of leeftijd, maar op lidmaatschapsduur. Leden die minder dan 5 jaar lid, meer dan 25 jaar lid of daar tussenin lid waren werden ‘ad random’ door de wedstrijdcommissie ingedeeld in flights van drie. Met steeds twee flight van drie ging dus een zestal door de baan in een aangepaste Texas Scramble-vorm. Daarbij op twee plekken een klein intermezzo d.m.v. een put en een pitch. Dit om het veld uit elkaar te houden. Dat lukte. Binnen 5 uur rond en ook nog eens 5 mensen in je flight waarmee je nooit of bijna nooit had gespeeld. Iedereen had er een goed gevoel bij.

Tevoren kregen de deelnemers van de lustrumcommissie i.p.v. het betalen van entreegeld juist geld toe in de vorm van twee horeca-muntjes met daarnaast uiteraard een LC35-golfbal.

Na de wedstrijd was het een drukte van belang op het nog steeds zonovergoten terras, waarbij de borrel opgefleurd werd met bittergarnituur en heuse goochelaar.

Voorzitter Mary Verdam verrichtte de prijsuitreiking. De hole-in-one op hole 18 bleek ook op deze laatste dag van de golfweek niet te zijn gevallen.

Vervolgens begon het GAAF en was er gelegenheid om (gratis) diverse saté’s te nuttigen die door Salute kundig op de barbecue werden bereid. Zo’n 180 leden maakten gebruik van deze geste van de lustrumcommissie.

Daarna somde ondergetekende memorabele zaken betreffende het lustrum op, gebruik makend van het motto: “aardig voor elkaar!”.

Clublid en notaris Jan Smelt, geholpen door Dieke Smit en deels door Els van Zanten en Greta Kromhof verzorgde vanaf de puttinggreen een vlekkeloos verlopende en amusante trekking. Vrijwel alle prijzen vonden direct op het terras hun eigenaar en inmiddels heeft het hole-in-one autootje de bij hem behorende genummerde golfbal gevonden. Terecht werd na de verloting secretariaat, greenkeepers en het team van Salute in het zonnetje gezet! Zij kregen evenals een aantal anderen een speciaal tegeltje uitgereikt.

En toen kwam dj Eward Dubbink! In de lustrumcommissie is hij langzaamaan gegroeid en het werd een afsluiting om nooit meer te vergeten. Tot ruim na middernacht een meer dan gezellige danspartij. Al zeg ik het zelf, het was een lustrumdag die “aardig voor elkaar!” was.

 

Leo van Bergeijk, voorzitter LC35

 

P.S. Na OGD- en Rabbitwedstrijd met ballonvaart, clinics voor de schooljeugd, vriend(inn)endag, bridge-golfdag, sponsordag en bovenstaand verhaal is het lustrumjaar nog niet voorbij. Er volgt op 8 juli de bestuur-commissiedag met hopelijk ook oud-pro’s, en later in het jaar nog een carrousel-, jeugd- en slotwedstrijd.