Verslag ALV dinsdag 13 juli 2021.

0
Na 9 holes in de regen gegolfd te hebben, zijn we aan de A.L.V voor de dames begonnen.
We hadden deze bijeenkomst vanwege corona al een jaar uitgesteld.
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Ria Bleeker met een cadeaubon en een bosje bloemen. Zij heeft zich 6 jaar voor de commissie met heel veel plezier ingezet(nogmaals dank hier voor ). Ze heeft het stokje overgedragen aan Ans Wubbolts.
We hebben de vergadering afgesloten met een zeer geslaagde lunch.