Besluiten

Besluiten van de wedstrijdcommissie

Hieronder staan de voor wedstrijdspelers relevante besluiten die in de vergaderingen van de wedstrijdcommissie genomen zijn.

Vanaf 2016 worden de maandbekers van mei t/m oktober om en om gespeeld worden op de Golfclub de Koepel en de Twentsche golfclub.

  • Max. 126 deelnemers (bij over-inschrijving 63 deelnemers per golfclub).
  • Op de Koepel start MB1 eerste (vanaf mei) en op de Twentsche MB2 als eerste (vanaf juni).
  • Handicapgrens van MB1 wordt 18,4; MB2 is vanaf 18.5.
  • Indeling op hcp met een spreiding van maximaal 5 slagen. Clubs door elkaar.
  • Inschrijving op het eigen E-Golf4U systeem sluit donderdagavond.
  • Vrijdag wordt de startlijst gepubliceerd voor 21.00 uur.
  • Het inschrijfgeld is € 3,- en er kan meegespeeld worden in de Two-ball competitie.
  • De prijsuitreiking is direct (max. 15 minuten) na de binnenkomst van de laatste flight MB1 of MB2.

De WedstrijdCommissie