Wedstrijdvormen

WEDSTRIJDVORMEN:

Strokeplay

Per hole wordt het aantal slagen genoteerd. Na de ronde telt de speler het aantal slagen op. Dat is de bruto score. Na aftrek van de playing handicap ontstaat de netto score.

Stableford

Per hole krijgt de speler punten, rekening houdend met het aantal handicapslagen dat is de “playing handicap”.

Het aantal handicap slagen wordt verdeeld over het aantal holes dat wordt gespeeld en over de laagste stroke index toegekend.

Voorbeeld speler A speelt 18 holes en heeft een playing handicap van 16. Op de holes met de index 17 en 18 krijgt A geen extra slag alle andere holes krijgt speler A 1 slag.

Hole 1 is een par 4 met stroke index 5, Speler A holed uit in 5. Dat is “netto par” en levert 2 punten op.

Bij 1 slag boven netto par krijgt men 1 punt, bij netto par 2 punten, bij een slag onder netto par 3 punten, bij 2 slagen onder netto par 4 punten, enz.

Matchplay

De speler geeft het volledige verschil in handicap aan slagen aan de speler met de hoogste WHS-handicap. Bij foursome matchplay is dat de helft van het verschil van de som van de handicaps, eventueel af te ronden naar boven. Het maximumaantal slagen dat gegeven kan worden is 18. Op de scorekaart staat vermeld op welke holes de slagen vallen (volgens de stroke-index). Elke hole levert een +, – of 0 op.

Tegen par

Wanneer een speler minder slagen dan netto par over een hole speelt, dan wint hij de hole (+). Bij netto par speelt hij gelijk (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij de hole (-).

Vossenjacht

Een par wedstrijd waarbij een speler/golfprofessional fungeert als vos. De vos start als eerste. De rest van het veld speelt tegen de vos, zij noteren na elke hole hun bruto score. In het clubhuis worden de scores van de vos bekend gemaakt waarna de spelers per hole bepalen hoe men tegen de vos heeft gescoord (+, 0 of -). Het is niet toegestaan vooraf informatie te vergaren of te geven over de score van de vos. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

Foursome

Een wedstrijd (strokeplay of stableford) waarbij 2 spelers 1 bal spelen, die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslagplaats wordt om beurten afgeslagen.

Greensome

Een wedstrijd waarbij 2 spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.

Chapman greensome

Twee competitors spelen als partner. Beide spelers slaan op elke hole af en doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal zij de hole om beurten uitspelen.

N.B. Een speler slaat nooit 2 keer achtereen zijn eigen bal.

Eclectic

Een strokeplaywedstrijd over 18 holes. De speler kiest na afloop van de ronde: de twee beste scores gemaakt op een par 3 hole, de twee beste scores gemaakt op een par 5 hole en de vijf beste scores gemaakt op de par 4 hole.

Four Ball Better Ball (FBBB)

In een FBBB spelen de spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste netto score van een partner is de score voor de hole.

Scramble

Teams van 3 of 4 spelers spelen elk hun bal. Na elke slag wordt de beste bal gemerkt en ieder speelt vanaf dat punt verder totdat er uitgeholed is. Texas Scramble is een variant hiervan waarbij beperkingen gelden.

Vlaggenwedstrijd

Een strokeplaywedstrijd waarin iedere speler of ieder team een aantal slagen krijgt toegewezen, gelijk aan de handicap. Daar waar de laatst toegewezen slag eindigt, plaatst men de vlag. Winnaar is de speler of het team dat de vlag het verst’ weet te plaatsen. Bij deze spelvorm is het mogelijk dat er minder of meer dan 18 holes worden gespeeld.

Touwwedstrijd

Iedere speler of elk team krijgt een stuk touw dat zoveel meter lang is als de playing handicap. Met het touw kan de bal verplaatst worden zonder dat het slagen kost.

Cross country

Een strokeplaywedstrijd die men niet over de normale 18 holes speelt, maar over een parcours kris kras over de baan.

Neary

Op Golfclub de Koepel wordt tijdens alle wedstrijden als neary geteld, de bal die in één slag het dichtst bij de hole geslagen wordt, ook al ligt de bal niet op de green. Een hole-in-one telt ook als neary.

Longest drive

Op Golfclub de Koepel wordt tijdens alle wedstrijden als longest drive geteld, de bal die gemeten vanaf de tee het verst geslagen wordt. De geslagen bal dient wel op de fairway te liggen.