zaterdag, oktober 20, 2018

Bestuur vereniging 2018

Hieronder ziet u de foto’s van de voltallige bestuur. Hier ziet u wat de taakverdeling is binnen het bestuur.

Mary Verdam, Voorzitter

Anno Hart, Secretaris

Ype de Jong, lid

Bestuur stichting 2018

Hieronder ziet u de foto’s van de voltallige bestuur van de stichting.

Hein de Bruin, Voorzitter

Dieke Smit, secretaris

Ben te Wierik, penningmeester

X