woensdag, augustus 22, 2018

Bestuur vereniging 2018

Hieronder ziet u de foto’s van de voltallige bestuur. Hier ziet u wat de taakverdeling is binnen het bestuur.

Mary Verdam, Voorzitter

Jan Lenderink, lid

Anno Hart, Secretaris

Ype de Jong, 2e secretaris

X