Old Grand Dad “Golfende grootvaders steunen gehandicapte jeugd”

Bert Bleeker, voorzitter/consul, 074-2781868, e-mail: bertbleeker@gmail.com
Hans Bakker, penningmeester, 074-8510379
Wim Bollen, secretaris, 0654208028

Wedstrijdverslagen OGD


Old Grand Dad

De stichting Old Grand-Dad Club Nederland, kortweg OGD, werkt voor goede doelen. Gericht op projecten met als doel het ondersteunen/stimuleren van sport, spel en beweging voor jongeren met een beperking.

Sinds de oprichting, nu bijna 50 jaar geleden, zijn er inmiddels meer dan 120 clubs met een OGD afdeling. Samen zo’n ruim 6.000 golfende grootvaders verspreid over het gehele land en opgedeeld in 8 regio’s.
De te steunen projecten zijn breed. Van trampolines, therapiepaarden, spel- en sportmateriaal tot speciale uitjes, kleding en het organiseren van plaatselijke/regionale festiviteiten voor de gehandicapte jongeren. In die periode van 50 jaar is inmiddels ruim € 3 miljoen aan goede doelen geschonken. Voor meer informatie zie: www.oldgrandad.nl

Om donateurs te werven en te behouden organiseert de OGD jaarlijks clubwedstrijden, regiofinales en een jaarlijkse landelijke finale. Samen meer dan 130 wedstrijden.
Deelname aan de wedstrijden kan alleen als de contributie/donatie is voldaan.
Daartoe ontvang je in april van het jaar een donatieverzoek van de Landelijke OGD.

De Koepel is sinds 2004 aangesloten bij de landelijke OGD en telt ong. 40 Opa-leden.
Om mee te doen met de OGD moet je grootvader zijn. Bij de wedstrijden wordt uitgegaan van
ten hoogste een playing hcp 36.
Ook de OGD de Koepel ondersteunt financieel kleinere projecten in de regio.
Op dit moment doen we dat door 1x in de 5 jaar, tijdens de lustrumweek van GC de Koepel, van een “ballooning” vanaf de driving-range te organiseren.
Hierbij worden aan ernstig zieke kinderen een ballonvaart aangeboden. De “ballooning”, met 2 of 3 ballonnen, wordt uitgevoerd door de Stichting Beautiful Ballooning (www.beautiful-ballooning.nl).

De OGD de Koepel speelt in 2023 drie keer een kwalificatiewedstrijd, waarbij een speler op basis van de 2 best gespeelde wedstrijden zich kan plaatsen voor afvaardiging naar de Regiofinale en kan strijden om de titel Opa van het Jaar.(Met een fles whiskey).
Opa van het Jaar 2022 is geworden Nico Kemper.

Leden kunnen naar believen ook 9-holes spelen. Deze 9-holes spelers kunnen echter niet worden afgevaardigd naar de Regiofinale.

De wedstrijddagen 2023 zijn: 24 april – 15 mei – 19 juni.

De Regiofinale wordt gespeeld op GC Driene op 14 juli, de Landelijke Finale op GC Rozenstein te Wassenaar op 14 augustus 2023.

De contributie voor de OGD de Koepel bedraagt voor 2023 €27,-
te betalen op rek.nr NL16RABO1337829005 t.n.v. Hans Bakker o.v.v. contributie OGD.
Het bedrag is opgebouwd uit prijzengeld, nazit en een reservering voor het 5 jaarlijkse project.

Geïnteresseerde leden kunnen zich opgeven bij een van de bovenvermelde personen.

X