Old Grand Dad “Golfende grootvaders steunen gehandicapte jeugd”

Bert Bleeker, voorzitter/consul, 074-2781868, e-mail: bertbleeker@gmail.com
Hans Bakker, penningmeester, 074-8510379
Wim Bollen, secretaris, 0654208028

Wedstrijdverslagen OGD


Old Grand Dads

Old Grand Dad is een landelijke organisatie waarin 6400 grootvaders golfgenoegens koppelen aan het schenken van geldbedragen aan sportende jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2019 werd een bedrag van € 182.650 geschonken aan 51 projecten (in 2018 was dat € 141.950 met 45 projecten) varierend van trampoline, therapiepaarden, sportkleding tot klimwand, reddingsvesten en zwembandjes.

Het totale bedrag dat de Old Grand Dad Club sinds de oprichting heeft geschonken bedraagt € 2.708.930.

Om mee te doen met de OGD moet je grootvader zijn, een maximale handicap van 36 hebben en één keer per jaar tenminste € 20,- doneren aan de landelijke Stichting OGD.

Elk lid ontvangt in april informatie van het landelijk secretariaat ter voldoening van zijn donatie aan de Stichting.

Elke golfclub die lid is van de OGD heeft een clubconsul. De clubconsul houdt het contact met de landelijke OGD en zoekt te subsidieren projecten uit in zijn regio. De landelijke OGD organiseert éénmaal per jaar een regionale golfwedstrijd en vervolgens een landelijke finale.

Deelname aan deze wedstrijden kan alleen als de jaarlijkse contributie/donatie is voldaan.

Meer informatie over de stichting OGD is te vinden op de website www.oldgranddad.nl ,waar ook info staat vermeld over de gedane schenkingen.

Er is ook een promotiefilm beschikbaar. Ga naar www.oldgranddad.nl klik op “nieuws” en vervolgens op “welkom”. Onderaan de welkomstsite staat de promotiefilm gemaakt voor de OGD en een video RTV IJmond 2017.

Golfclub de Koepel is sinds 2004 lid van de OGD op initiatief van Jacques Bosch, Dick Grunwald en Wim van der Horst. OGD de Koepel telt ca 45 Opa-leden. Naast de doelstelling van de landelijke OGD is het doel van de OGD Golfclub de Koepel het bevorderen van gezelligheid en saamhorigheid van onze Opa-leden alsmede het rechtstreeks steunen van goede doelen in Twente.

In 2018 is er door ons een bedrag van € 2.000 gesponsord aan een activiteit met 9 ernstig zieke kinderen die met 3 luchtballonnen zijn opgestegen vanaf de drivingrange.

In 2020 heeft de landelijke OGD-stichting een aanvraag gehonoreerd van € 4.050 voor de vervanging van de lichtinstallatie bij de Gravenruiters te Almelo.
Bij de Gravenruiters (www.degravenruiters.nl)  kunnen gehandicapten op allerlei manieren paardrijden, zoals huifbed-rijden en aangepast paardrijden.
Naast sponsoring wordt inhoud gegeven aan de gezelligheid en saamhorigheid door ieder jaar een aantal wedstrijden te organiseren die bepalen wie “Opa van het jaar” wordt, alsmede wie worden afgevaardigd naar de regiofinale. De grootte van deze afvaardiging wordt bepaald door het aantal leden-donoren van de Old Grand Dad Club Nederland.

Voor het bepalen van de afvaardiging naar de regiofinale geldt de totale score van de twee beste wedstrijden. Naast de consul hangt het aantal afgevaardigden af van het aantal OGD-leden van Golfclub de Koepel.

Leden kunnen ook naar believen 9-holes spelen. Deze 9-holes-spelers kunnen echter niet worden afgevaardigd naar de Regiofinale.

De hoogte van de contributie van OGD de Koepel wordt jaarlijks aan het begin van het jaar vastgesteld in de jaarvergadering. Ieder lid ontvangt van de secretaris een verzoek om deze contributie uiterlijk 1 maart a.s. te storten op rekeningnummer NL16RABO1337829005 t.n.v. Hans Bakker o.v.v. contributie OGD. Vanwege de Corona pandemie en de beperkte samenkomstmogelijkheden zal er dit jaar geen contributie worden gevraagd.

Voor  het beeindigen van het lidmaatschap gelden dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in de statuten van Golfclub de Koepel.

Voor dit jaar worden kwalificatiewedstrijden geagendeerd op 10 mei en 14 juni. Er kan via de wedstrijdagenda worden ingeschreven.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij één van bovengenoemde personen.

X