zondag, april 22, 2018

Old Grand Dad “Golfende grootvaders steunen gehandicapte jeugd”

Bert Bleeker, voorzitter/consul, 074-2781868
Hans Bakker, penningmeester, 074-8510379
Ton Workel, secretaris, 053-4335801, e-mail: tonworkel@gmail.com

Wedstrijdverslagen OGD


Old Grand Dads 2017 

Old Grand Dad is een landelijke organisatie waarin 5900 grootvaders golfgenoegens koppelen aan het schenken van geldbedragen aan sportende jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking voor de aanschaf van sportmaterialen. In 2016 werd een bedrag van € 149.700,- (2015 € 149.800) ontvangen aan donaties. 2016 werden 5900 (2015: 5800) bijdragen ontvangen. De Old Grand Dad heeft in 2016 € 143.471,- geschonken aan 54 projecten (2015 was dit € 110.410,- met 37 projecten) variërend van trampoline, therapiepaarden en sportkleding tot klimwand, reddingsvesten en zwembadjes. Het totale bedrag dat de Old Grand Dad Club sinds haar oprichting heeft geschonken bedraagt € 2.116.703,-.

Om mee te doen met de OGD moet je grootvader zijn, een maximale van 36 hebben en één keer per jaar tenminste € 20,- (middels een toegestuurde acceptgiro) doneren aan de landelijke Stichting OGD.

Elke golfclub die lid is van de OGD heeft een clubconsul. De clubconsul houdt het contact met de landelijke OGD en zoekt te subsidiëren projecten uit in zijn eigen regio. De landelijke OGD organiseert éénmaal per jaar een regionale golfwedstrijd en vervolgens een landelijke finale. Deelname aan deze wedstrijden kan alleen als de jaarlijkse contributie/donatie is voldaan.

Meer informatie over de Stichting OGD is te vinden op de landelijke website www.oldgranddad.nl

Er is inmiddels een promotiefilm beschikbaar – https://youtube.be/hwIVWN7kKKk – waarin duidelijk wordt gemaakt waar de Old Grand Dad Club voor staat.

Golfclub de Koepel is sinds 2004 lid van de OGD, op initiatief van Jacques Bosch, Dick Grünwald en Wim van der Horst. OGD van Golfclub de Koepel telt ca. 45 Opa-leden. Naast de doelstellingen van de landelijke OGD is het doel van OGD Golfclub de Koepel het bevorderen van de gezelligheid en saamhorigheid van onze Opa-leden, alsmede het rechtstreeks steunen van goede doelen in Twente. In 2016 is er door ons zelf een bedrag van € 700,- gesponsord aan minder valide kinderen die daardoor hun (volley-)bal sport kunnen blijven beoefenen. Naast de eigen sponsoring wordt daar inhoud gegeven door ieder jaar een aantal wedstrijden te organiseren die bepalen wie “Opa van het Jaar” wordt, alsmede wie worden afgevaardigd naar de regiofinale. De grootte van deze afvaardiging wordt bepaald door het aantal leden-donoren van de Old Grand Dad Club Nederland.

Voor het bepalen van de afvaardiging naar de regiofinale geldt de totale score van de twee beste wedstrijden. Naast de consul hangt het aantal afgevaardigden af van het aantal OGD leden van Golfclub de Koepel.

Opa van het Jaar 2017 is geworden Hennie van der Duin !!

Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de secretaris, Ton Workel, e-mail: tonworkel@gmail.com.

Elk lid ontvangt in april een acceptgiro van het landelijk secretariaat ter voldoening van zijn donatie (minimaal € 20,-) aan de Stichting.

De hoogte van de contributie van OGD Golfclub de Koepel wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen vastgesteld in de jaarvergadering. Ieder lid ontvangt dan van de penningmeester een verzoek om deze contributie uiterlijk 1 maart te storten op rekening NL16RABO1337829005 t.n.v. Hans Bakker o.v.v. Contributie OGD. De contributie voor 2017 is bepaald op € 20,-.

Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in de statuten van Golfclub de Koepel.

X