Hitte protocol

Bij wedstrijden boven de 35 graden kunnen een drietal maatregelen worden genomen:

  • De wedstrijd kan worden afgelast;
  • De wedstrijd kan worden vervroegd, dan wel verlaat, om piekhitte te voorkomen;
  • De wedstrijd kan worden ingekort.

Algemeen:

  • Bij wedstrijden boven de 33 graden deelt de wedstrijdleiding water uit aan de deelnemers en zorgt voor voldoende waterpunten.

Deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. Aanbevolen wordt dat sporters er zelf alles aan doen om het risico op warmtestuwing zo klein mogelijk te houden. Bij warm weer dienen de sporters hun ambities bij te stellen door hun richtprestatie aan te passen.