EGGS commissieEGGS

Hans Oude Breuil      :   Voorzitter
Jacques Bogers        :   Secretaris
Bertus Botter             :   Penningmeester
Ben ten Broeke          :   Wedstrijdleider
Jaap Bakker               :   Lid
Jan Oldejans              :   Lid
Gerrit van der Meer   :   Lid
Jan Bakker                 :   Lid

Wedstrijdverslagen EGGS

De EGGS (Elderly Gentlemen Golf Society) 2024

Seniorleden van Golfclub “De Koepel” van 55 jaar of ouder, die in het bezit zijn van een handicap 36 of lager, spelend onder de naam “EGGS”, komen elke woensdag bijeen voor het spelen van een golfwedstrijd.

Op de woensdagmorgen is het de bedoeling dat iedereen een plezierige wedstrijd speelt. Dit wordt onder meer bereikt door de etiquette strikt te hanteren en de golfregels in acht te nemen. We verwachten van iedereen, dat hij golft in onze lichtblauwe polo met of zonder nieuwe blauwe trui.

De EGGS hebben een maximaal aantal seniorenleden van 120. Men kan maximaal 2 maal op proef meespelen! In principe gaan we er van uit dat men regelmatig speelt, maar is men voor een langere tijd verhinderd, wegens bv. langdurig verblijf in het buitenland, ziekte, dan graag melding hiervan maken bij onze secretaris Jacques Bogers.

De inrichting van de wedstrijd geschiedt door de wedstrijdleiding en is waar mogelijk willekeurig (Random) voor een stablefordwedstrijd en op handicap voor een strokeplaywedstrijd. Per kalender jaar worden er een aantal funwedstrijden gespeeld. Onze “Eindejaarsbijeenkomst”  met “afsluiting” vindt plaats aan het begin van het nieuwe jaar (dus ná afloop van het betreffende jaar).

Over het gehele zomer- en winterseizoen worden de klassementen bijgehouden van nearies, learies en birdies.

The Egg of the Year ” wordt diegene met de hoogste score op basis van de beste 15 scores aan stableford punten. “Winterkoning” is diegene met de hoogste score op basis van de 10 beste scores uit het winterklassement aan punten . Tijdens de Winterperiode van de EGGS wordt door de EGGS de baan altijd non-qualifying verklaard.

Als er op één of twee holes niet kan worden gespeeld ontvangt elke speler voor de betreffende hole zoveel slagen dat dit 2 stablefordpunten oplevert. De wedstrijd telt mee voor de ranking. Het bovenstaande geldt ook tijdens de Zomerperiode. De baan is dan in dat geval altijd non-qualifying en er vindt geen handicapverrekening plaats. Bij uitval van meer dan twee holes telt de wedstrijd niet mee voor de ranking.

Voor de “EGG of the Year” en de “Winterkoning” zijn er een wisselbeker en een trofee, die op de voorjaars bijeenkomst worden uitgereikt. De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de NGF gestelde regels en de “local rules” van Golfclub de Koepel. De individuele Q-wedstrijden worden in de computer verwerkt in verband met het up to date houden van de handicaps. Mochten zich tussentijds veranderingen voordoen v.w.b. wel of niet meetellende wedstrijden voor het klassement, dan zal altijd de commissie hier uiteindelijk over beslissen.

Kosten 2023
De bijdrage in de kosten voor 2023 bedraagt € 52,50. Iedereen wordt verzocht dit bedrag voor 1 april 2023 over te maken naar: NL34 ABNA 0495 069 906 t.n.v. Stichting Golfclub de Koepel, onder vermelding van EGGS 2023.

Definities: Totdat de H&R cie anders voorstelt (voor de gehele vereniging) zijn de definities voor neary en leary bij de EGGS als volgt:

Neary = de bal op een PAR 3, die na de eerste slag het dichtst bij de hole ligt.

Leary = de bal op een korte PAR 4, die na de tweede slag het dichtst bij de hole ligt.

Het is dus niet een vereiste, voor zowel de neary als de leary, dat de bal op de green ligt. De afstand wordt gemeten vanaf de voorkant bal tot aan de voorkant van de hole. Bij een gelijke stand (score) in een wedstrijd of klassement is de hoogte van de handicap bepalend voor de ranking, dus degene met de laagste handicap gaat voor iemand met een hogere handicap.

De zomercompetitie periode is vanaf de eerste week in april tot en met de laatste week in oktober. We starten dan om 9.00 uur. De wintercompetitie periode is van af de eerste week in november tot en met de laatste week in maart. Vanaf december tot en met februari starten we om 9.30 uur. Men wordt verzocht om 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd in het clubhuis aanwezig te zijn.

De Commissie, januari 2023

X