Handicartcommissie 

Keep golfers rolling!

Natuurlijk speelt u enthousiast golf op onze baan en golfbanen overal in Nederland. Uw enthousiasme kent geen grenzen. Een rondje golf is voor u geen belasting want u verkeert in goede conditie. Plotseling kan deze situatie drastisch veranderen, omdat u wegens fysiek ongemak moeilijk ter been bent of omdat u ouder bent geworden terwijl u toch uw favoriete golfspel wil blijven beoefenen en 9 of 18 holes als een uitdaging blijft zien. Een handicart is dan de oplossing om de afstanden tussen de holes comfortabel te overbruggen

Een handicart houdt u in de baan!
Meer dan 130 clubs beschikken over één of meerdere handicarts. Per jaar maken meer dan 10.000 golfers gebruik van 437 handicarts. Een uniek verschijnsel dat in het buitenland vrijwel onbekend is. De Stichting Vrienden van Handicart is er in geslaagd dit te realiseren. Een groeiend aantal vrijwilligers, ook op onze club, zet zich daarvoor nog steeds met veel enthousiasme in. Tegelijkertijd is een uitgebreid landelijk netwerk ontstaan dat in de loop der jaren is opgebouwd rond de regioconsul en de clubconsuls.

Donateurs

De basis van het succes is het aantal donateurs van de Stichting Vrienden van Handicart. Zij maken met hun jaarlijkse donatie van gemiddeld € 20,- de verdere groei van het aantal handicarts mogelijk. De uitbreiding blijft noodzakelijk omdat er in Nederland steeds meer golfbanen bijkomen en veel golfers een jaartje ouder worden. Zij willen, net als u, graag hun sport blijven beoefenen. Word daarom vriend van de stichting en steun de activiteiten met een jaarlijkse bijdrage. U kunt zich aanmelden via de website van de stichting.

Meer informatie vindt op de website www.handicart.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een van de leden van de Handicart commissie van Golfclub de Koepel.

Een Tijdelijke Handicart

Iedereen kent natuurlijk de regels die horen bij tijdelijke obstakels, tijdelijk vaste obstakels, tijdelijk water en tijdelijke omstandigheden.
Maar niet iedereen kent de regels voor het verkrijgen van een tijdelijke gebruikerspas. Wel is hopelijk bij iedereen bekend dat de Stichting Handicart (sinds 1986) er is om mindervalide golfers toch te laten genieten van ons prachtige golfspel.
Door de toenemende vergrijzing zullen er ongetwijfeld meer mensen van de golfkarretjes gebruik gaan (moeten) maken. Maar deze vergrijzing zorgt er ook voor dat er steeds meer mensen komen met nieuwe knieën, heupen, ernstige hielspoor, kwetsbare rug en kwetsbare achillespezen. En deze mensen kunnen via een tijdelijke handicartregeling ook gebruik maken van één van de vijf handicarts die de Koepel bezit. Sommigen moeten om in een karretje te rijden eerst de onterechte valse schaamte overwinnen, maar ik weet uit ervaring dat het een geweldige oplossing is. Je hoeft niet thuis te zitten kniezen.

Weer even terug naar de golfregels. Sneeuw en ijs zijn tijdelijk. Water en dauw niet. En zoals dauw verdwijnt, zullen hopelijk ook vele tijdelijke menselijke kwalen verdwijnen, zodat men niet meer tijdelijk is uitgeschakeld. Maar men is dan wel lid geworden (evenals vele anderen) van de Stichting Handicart (€ 25,- per jaar) die zoveel prachtige dingen doet voor tijdelijke en blijvende invalide golfers, onze medespelers.

De tijdelijke gebruikerspas heeft een tijdsduur van 3 maanden : Kosten 5 euro en donateur worden van Handicart Stichting. Aanvraag kan ingediend worden bij het secretariaat.

Een definitieve pas, kosten 50 euro per jaar. Ook aanvragen bij het secretariaat.

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

X