Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Koepelbridge seizoen 2017-2018
Bridgende golfvrienden,
Koepelbridge Gedurende de wintermaanden wordt er, meestal op de laatste woensdag van maand, ’s-avonds gebridged in het clubhuis. We spelen 5 rondes van 4 spellen, in 2 lijnen. Bij voldoende belangstelling gaan we in het nieuwe seizoen ook een C-lijn opzetten. In deze lijn spelen dan bij voorkeur de beginnende bridgers. Zij spelen 3 i.p.v. 4 spellen per ronde. Halverwege de avond hebben we een pauze met een lekker hapje en tijd voor een praatje. Gezelligheid is de hoogste troef. De kosten bedragen  € 17,50 per persoon. Hiervoor speelt u 6 avonden en geniet u van het alom geprezen hapjesbuffet. We spelen deze winter op de volgende avonden: 2017
  • 25    oktober
  • 29    november
  • 20    december
2018:
  • 31    januari
  • 28   februari
  • 21    maart
De bridge-golfdag voor 2018 staat gepland in de lustrumweek op donderdag 7 juni aanvang 09:00 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. We maken daar een extra feestelijke dag van. Voor meer informatie: Dieke Smit diekeenemilie@gmail.com 06 48 88 53 89 Alfred Agteres alfred.agteres@gmail.com 06 53 69 72 16
X