Greenhorn en Rabbit van het jaar

Reglement Greenhorn en Rabbit van het Jaar (Handicap 36.1 t/m 54)

Aan de competitie Greenhorn en Rabbit van het Jaar kunnen  gewone leden en proefleden (volgens het huishoudelijk reglement), en spelend personeel meedoen.

 1. De Rabbit van het Jaar (geen onderscheid man of vrouw) wordt geselecteerd uit de zgn. “Best of 5”. Alle Rabbitwedstrijden doen mee en de beste 5 resultaten bepalen de eindstand. Hieraan kunnen meedoen alle spelers die baanpermissie hebben en geen lagere hcp dan 36,1. Prijsuitreiking: Wisseltrofee en bloemen door voorzitter Rabbitcie op een Rabbitdag eind seizoen.
 2. Greenhorncompetitie is een nieuwe (overall)-competitie voor alle leden die hcp 36,1 tot 54 hebben, bestaande uit: 1.Rabbitwedstrijden, 2. Maandbekers 3 en 3. Extra punten Hcp-verlaging in de periode van maart t/m oktober. Er is slechts 1 Greenhorn van het jaar. Prijs + bloemen op de Nieuwjaarsreceptie, tegelijk met de andere jaarprijzen.
 3. Hiervoor moeten zij op 1 november van het betreffende kalenderjaar lid zijn van Golfclub de Koepel.

De titel Greenhorn van het Jaar wordt samengesteld door het opstellen van een klassement van vooraf aan te wijzen wedstrijden volgens vooraf aangegeven puntentelling.

Er is 1 klassement Greenhorn van het Jaar 2021 voor dames én heren tezamen. 

De tussenstanden worden vermeld op de website onder het hoofd competities.

De wedstrijden die in 2021 meetellen:

 1. Rabbitwedstrijd nr. 1; (20 maart)
 2. Rabbitwedstrijd nr. 2; (17 april)
 3. Maandbeker 3; (1 mei)
 4. Rabbitwedstrijd nr. 3; (15 mei)
 5. Maandbeker 3; (5 juni)
 6. Rabbitwedstrijd nr. 4; (19 juni)
 7. Maandbeker 3; (4 juli)
 8. Rabbitwedstrijd nr. 5; (17 juli)
 9. Maandbeker 3; (1 augustus)
 10. Rabbitwedstrijd nr. 6; (21 augustus)
 11. Maandbeker 3; (4 september)
 12. Rabbitwedstrijd nr. 7; (18 september)
 13. Maandbeker 3 (10 oktober)
 14. Rabbitwedstrijd nr. 8; (16 oktober)

 

Wedstrijden en te verdienen punten die meetellen voor Greenhorn van het jaar 2021:

 1. Rabbitwedstrijden 1 t/m 8,

Nr.1 =8 pt; nr.2 =6 pt; nr.3 =4 pt; nr.4 =3 pt; nr.5 =2pt; nr.6 =1pt.

Gelijke scores worden gelijk gehonoreerd.

 1. Maandbekers 3,

nr.1 =8 pt; nr.2 =6 pt; nr.3 =4 pt; nr.4 =3pt; nr.5 =2 pt. Nr. 6= 1 pnt.

Gelijke scores worden gelijk gehonoreerd.

 1. Extra punten te verdienen bij handicapverlaging (tussen maart en oktober)

U dient tenminste aan 1 van de bovenstaande wedstrijden te hebben mee gedaan.

Voor degene met de meeste handicapverlaging :

nr.1 =10 ptn; nr.2 =5 ptn; nr.3 =3 ptn

Mocht een speler/speelster tijdens het seizoen zijn/haar hcp zodanig verlagen dat hij onder 36.0 komt en mee gaat doen in maandbeker 2 dan kan hij/zij de te verdienen punten in die wedstrijden niet meetellen voor Greenhorn van het jaar. De hcp-punten blijven meetellen.

In het (theoretische) geval dat hij in de Greenhorn-competitie zoveel punten verzameld, dat hij/zij in aanmerking komt voor Greenhorn van het Jaar, dan is dat uitsluitend op basis van de voorwaarden zoals opgesteld voor deze competitie. Hij mag eerder vergaarde punten dus niet meenemen.