Greenhorn en Rabbit van het jaar

Reglement Greenhorn en Rabbit van het Jaar (Handicap 36.1 t/m 54) 2023

Aan de competitie Greenhorn en Rabbit van het Jaar kunnen gewone leden en proefleden (volgens het huishoudelijk reglement), en spelend personeel meedoen.

 1. De Rabbit van het Jaar(geen onderscheid man of vrouw) wordt geselecteerd uit de zgn. “Best of 5”. Alle Q-Rabbitwedstrijden doen mee en de beste 5 resultaten bepalen de eindstand. Hieraan kunnen meedoen alle spelers die baanpermissie hebben en geen lagere handicap dan 36,1. Prijsuitreiking: Wisseltrofee en bloemen door voorzitter Rabbitcie op een Rabbitdag eind seizoen.
 2. Greenhorn competitie is een nieuwe (overall)-competitie voor alle leden die handicap 36,1 tot 54 hebben, bestaande uit: 1. Rabbitwedstrijden en Maandbekers. Er is slechts 1 Greenhorn van het jaar. Prijs + bloemen op de Nieuwjaarsreceptie, tegelijk met de andere jaarprijzen.
 3. Hiervoor moeten zij op 1 november van het betreffende kalenderjaar lid zijn van Golfclub de Koepel.

De titel Greenhorn van het Jaar wordt samengesteld door het opstellen van een klassement van vooraf aan te wijzen wedstrijden volgens vooraf aangegeven puntentelling.

Er is 1 klassement Greenhorn van het Jaar 2023 voor dames én heren tezamen. 

De tussenstanden worden vermeld op de website onder het hoofd competities.

De Qualifying-wedstrijden die in 2023 meetellen:

Rabbits (altijd op zaterdag):

 • 21 januari 2023
 • 18 februari 2023
 • 18 maart 2023 (Q)
 • 15 april 2023 (Q)
 • 20 mei 2023 (Q)
 • 24 juni 2023 (Q)
 • 15 juli 2023 (Q)
 • 19 augustus 2023 (Q)
 • 23 september 2023 (Q)
 • 21 oktober 2023 (Q)
 • 18 november 2023
 • 16 december 2023

Maandbeker 3:

 • 6 mei 2023
 • 4 juni 2023
 • 2 juli 2023
 • 5 augustus 2023
 • 2 september 2023
 • 8 oktober 2023

Wedstrijden en te verdienen punten die meetellen voor Greenhorn van het jaar 2023:

 1. Rabbitwedstrijden 1 t/m 8,

Nr.1 = 8 pt.; nr.2 = 6 pt.; nr.3 = 4 pt.; nr.4 = 3 pt.; nr.5 = 2pt.; nr.6 = 1pt..

Gelijke scores worden gelijk gehonoreerd.

 1. Maandbekers 3,

Nr.1 = 8 pt.; nr.2 = 6 pt.; nr.3 = 4 pt.; nr.4 = 3pt.; nr.5 = 2 pt.. Nr. 6 = 1pt..

Gelijke scores worden gelijk gehonoreerd.

Mocht een speler/speelster tijdens het seizoen zijn/haar handicap zodanig verlagen dat hij onder 30.0 komt en mee gaat doen in maandbeker 2 dan kan hij/zij de te verdienen punten in die wedstrijden niet meetellen voor Greenhorn van het jaar.