Matchplay During the Season

Matchplay During the Season

De MDS is een matchplay wedstrijd volgens een knock-out systeem. De wedstrijd wordt
gedurende het hele seizoen gespeeld, de finales zijn in het najaar. Elke ronde moet voor een bepaalde datum gespeeld zijn. Deze data vindt u in de wedstrijdkalender en op de MDS-overzichten die op het prikbord in de kelder van het clubhuis (richting de kleedkamers) hangen. Tegenstanders spreken zelf een tijdstip voor de wedstrijd af en vullen de uitslag op het wedstrijdschema in (op het bord in de kelder).

De MDS wordt in vijf categorieën gespeeld:


Een dubbel kan bestaan uit een mixed-, een twee vrouwen- dan wel een twee mannenteam. De wedstrijdvorm van deze dubbel is Foursome Matchplay. U kunt zich 1x voor een single en 1x voor een dubbel inschrijven. Het schema wordt ingedeeld door loting.

Algemeen en handicap verrekening

Bij de singles laag en dubbel laag spelen heren vanaf geel en dames vanaf rood (tee keuze is in deze categorieën niet toegestaan). Bij de singles midden en hoog en dubbel hoog is er een vrije keuze in teekleur. Heren en dames mogen daar zelf kiezen om te spelen vanaf geel of rood. Bij alle categorieën is het niet toegestaan om van de oranje tees te spelen.

De belangrijkste spelregels: er wordt volgens de regels van de NGF gespeeld met een volledige handicap verrekening. Dus stel, u moet 4 slagen geven aan uw tegenstander, dan vallen deze dus op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4.

Gestart wordt van hole 1

Foursome is een van de wedstrijdsoorten die golf kent. Bij Foursome spelen twee golfers tegen 2 andere golfers, waarbij twee spelers een team vormen en met één bal spelen. Om beurten slaan de spelers in een team af van de afslagplaats.

Speler A slaat af op de oneven genummerde holes en speler B op de even holes. Na het afslaan wordt er om-en-om verder gespeeld. Als speler A uit het team afslaat moet speler B uit dat zelfde team de volgende bal de volgende bal slaan.

Dit gaat door totdat de hole uitgespeeld is. Strafslagen tellen niet mee voor de volgorde van afslaan.

Wanneer de partij na 9 of 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death Play-off’. U gaat dan dus weer door naar hole 1 en dan verder totdat één van de 2 (teams) een hole wint. De handicapverrekening gaat opnieuw gelden.

Singles
De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander het aantal slagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide playing handicaps. Het maximumaantal slagen is echter 18.

Dubbels
Het paar met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt van het andere paar het aantal slagen dat gelijk is aan: ((phcp A + phcp B) – (phcp C + phcp D)) / 2, of anders gezegd de helft van het verschil van de gezamenlijke handicaps, afgerond naar boven. Ook bij de foursomes is het maximaal aantal slagen dat gegeven wordt 18.

Afspraken maken
De persoon die of het paar dat bovenaan staat op het speelschema, dient contact op te
nemen met de tegenstander(s) om de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de wedstrijd. Door hun inschrijving voor de MDS verplichten de deelnemers zich te voldoen aan de eis om de wedstrijd binnen de voor de speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De uiterste data voor de speelrondes zijn opgenomen in de wedstrijdkalender.
Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de wedstrijdleiding de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de MDS.
Dit kan ofwel door loting geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdleiding na
aanhoren van de argumenten van beide partijen.

Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding (Heidi Dekker of Anno Hart). De wedstrijdleiding moet op de hoogte zijn van een eventueel uitstel en toestemming geven. Er zal nooit meer dan 2 weken respijt worden gegeven. Gebeurt dat niet dan worden beide partijen uitgesloten van de volgende ronde en heeft de volgende tegenstander een walk-over.


Zodra u de afspraak voor de wedstrijd hebt gemaakt wordt u verzocht bij het secretariaat de starttijd te reserveren. De wedstrijd komt dan in de baanbezetting en de Marshal van dienst wordt geïnformeerd.
U neemt tijdens de wedstrijd de (oranje) speciale MDS-vlag mee als teken dat u een MDS-wedstrijd speelt. U heeft geen standing, maar spelers voor u worden geacht u door te laten als het spel daar aanleiding toe geeft. Dit geldt echter niet tijdens de wedstrijden van de wedstrijdkalender of tijdens de wedstrijden van de groepen (EGGS, Hooghe Heeren, Toppers, Koepelaars etc.).

Speelschema:

 • De 1e ronde sluit op zondag 12 mei.
 • De 2e ronde sluit op zondag 23 juni.
 • De 3e ronde sluit op zondag 4 augustus.
 • De 4e ronde (¼ finale) sluit op zondag 15 september.
 • De 5e ronde (½ finale) sluit op zondag 6 oktober.
 • De finale dient gespeeld te worden voor of op 3 november.


9 holes leden
Natuurlijk kunnen ook onze 9 holes leden meespelen in de MDS. U dient dan wel per ronde een greenfee voor 9 holes (t.w.v. € 32,50 introductie tarief 9 holes) te verrekenen met het secretariaat.

Daluren leden
Natuurlijk kunnen ook onze daluren leden meespelen in de MDS. U dient dan wel per ronde, indien de wedstrijd plaatsvindt buiten de daluren tijden,  een greenfee voor 18 holes (t.w.v. € 46,50 introductie tarief 18 holes) af te rekenen bij het secretariaat.

Inschrijving en betaling
U kunt zich via E-Golf4U inschrijven. De inschrijving sluit 13 maart 2024.
De inschrijvingskosten bedragen € 2,- per onderdeel en per persoon. U kunt op 2 verschillende manieren uw inschrijvingskosten betalen:

 • Via E-Golf4U app, na het inschrijven voor het betreffende onderdeel kunt u daarna gelijk uw inschrijving betalen (ook kunt u na sluiting van de inschrijving nog steeds via de E-Golf4U app betalen).
  De Betalingsinstructie voor inschrijving op wedstrijden kunt u rustig nog eens teruglezen en vinden op onze website: Betaling inschrijfgeld wedstrijden | Golfclub de Koepel
 • U mag ook de deelname vergoeding rechtstreeks overmaken op rekening van de WeCo: NL14 RABO 0152 723 587 t.n.v. Golfclub “De Koepel” Weco.
  Uw inschrijving is definitief als uw bijdrage van € 2,00 p.p. per onderdeel, onder vermelding van uw lidcode en het onderdeel (of onderdelen) waaraan u meedoet vóór 17 maart 2024 binnen is op bankrekeningnummer NL 14 RABO 0152 7235 87 t.n.v. Golfclub de Koepel. Pas na ontvangst van de betaling wordt u op de deelnemerslijst gezet!

Wedstrijdleiding:
Heidi Dekker
Anno Hart