Matchplay During the Season

Matchplay During the Season (MDS)

De MDS is een matchplay wedstrijd volgens een knock-out systeem. De wedstrijd wordt
gedurende het hele seizoen gespeeld, de finales zijn in het najaar. Elke ronde moet voor een bepaalde datum gespeeld zijn. Deze data vindt u in de wedstrijdkalender en op de MDS-overzichten die op het prikbord in de hal van het clubhuis hangen. Tegenstanders spreken zelf een tijdstip voor de wedstrijd af en voeren de uitslag op het wedstrijdschema in (op het bord in de hal).


De MDS wordt in drie categorieën gespeeld: de singles laag (SHL), t/m exacte handicap 18.0; de singles hoog (SHH) vanaf exacte handicap 18.1 – 36.0) én in een dubbel t/m exact handicap 36.0. Een dubbel kan bestaan uit een mixed-, een twee vrouwen- dan wel een twee mannenteam. De wedstrijdvorm van deze dubbel is Greensome Matchplay. U kunt zich 1x voor een single en 1x voor een dubbel inschrijven.


Algemeen en handicap verrekening

Iedere speler is vrij in de keuze vanaf welke tee (geel of rood) de baan wordt gespeeld. Het is niet toegestaan om van de oranje tees te spelen.

De belangrijkste spelregels: er wordt volgens het vademecum van de NGF gespeeld met een volledige handicap verrekening. Het speelschema wordt ingedeeld op handicap en de slagen worden gegeven op de holes met de laagste stroke index. Dus stel, u moet 4 slagen geven aan uw tegenstander, dan vallen deze dus op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4.


Gestart wordt van hole 1

Bij de greensomes slaan beide spelers af en daarna wordt er om en om gespeeld met de
door dat team gekozen bal, tot er is uitgeholed. Een speler slaat dus nooit 2 keer dezelfde
bal. Wanneer de partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death, Play-off’. U gaat dan dus weer door naar hole 1 en dan verder totdat één van de 2 teams een hole wint. De handicapverrekening gaat opnieuw gelden.


Singles
De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander het aantal slagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide playing handicaps. Het maximumaantal slagen is echter 18.


Dubbels
Het paar met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt van het andere paar het aantal slagen dat gelijk is aan: ((phcp A + phcp B) – (phcp C + phcp D)) / 2, of anders gezegd de helft van het verschil van de gezamenlijke handicaps, afgerond naar boven. Ook bij de greensomes is het maximaal aantal slagen dat gegeven wordt 18.


Afspraken maken
De persoon die of het paar dat bovenaan staat op het speelschema, dient contact op te
nemen met de tegenstander(s) om de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de wedstrijd. Door hun inschrijving voor de MDS verplichten de deelnemers zich te voldoen aan de eis om de wedstrijd binnen de voor de speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De uiterste data voor de speelrondes zijn opgenomen in de wedstrijdkalender.
Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de wedstrijdleiding de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de MDS.
Dit kan ofwel door loting geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdleiding na
aanhoren van de argumenten van beide partijen. Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding. Er zal nooit meer dan 2 weken respijt worden gegeven.
Gebeurt dat niet dan worden beide partijen uitgesloten van de volgende ronde en heeft de
volgende tegenstander een walk-over.
Zodra u de afspraak voor de wedstrijd hebt gemaakt wordt u verzocht dit aan het secretariaat te melden. De wedstrijd komt dan in de baanbezetting en de Marshal van dienst wordt geïnformeerd.
U neemt tijdens de wedstrijd de speciale MDS-vlag mee als teken dat u een MDS-wedstrijd
speelt. U heeft geen standing, maar spelers voor u worden geacht u door te laten als het spel daar aanleiding toe geeft. Dit geldt echter niet tijdens de wedstrijden van de wedstrijdkalender of tijdens de wedstrijden van de groepen (EGGS, Hooghe Heeren, Toppers, Koepelaars etc.).


Speelschema:

speelschema MDS-single-laag 2021

speelschema MDS-single-hoog 2021

speelschema MDS-dubbels 2021

 De 1 e ronde sluit op zondag 6 juni
 De 2 e ronde sluit op zondag 25 juli
 De 3 e ronde sluit op zondag 22 augustus
 De 4 e ronde (¼ finale) sluit op zondag 26 september
 De 5 e ronde (½ finale) sluit op zondag 17 oktober
 De finale dient gespeeld te worden voor of op 21 november.


9 holes leden
Natuurlijk kunnen ook onze 9 holes leden meespelen in de MDS. U dient dan wel per ronde
een greenfee voor 9 holes (t.w.v. € 28,- introductie tarief 9 holes) te verrekenen met het
secretariaat.


Inschrijving en betaling
U kunt zich via E-Golf4U inschrijven. De inschrijving sluit 23 april 2021.
De inschrijvingskosten bedragen € 2,- per onderdeel en per persoon. Uw inschrijving is
definitief als uw bijdrage van € 2,00 p.p. per onderdeel, onder vermelding van uw lidcode
en het onderdeel (of onderdelen) waaraan u meedoet vóór 23 april binnen is op
bankrekeningnummer NL 14 RABO 0152 7235 87 t.n.v. Golfclub de Koepel. Pas na
ontvangst van de betaling wordt u op de deelnemerslijst gezet!
De startlijsten zullen rond 28 april 2021 op het publicatiebord in de hal gehangen worden. Ze zullen dan ook op de site zichtbaar worden gemaakt.


Wedstrijdleiding:
Heidi Dekker
Anno Hart