Handicap- & Regelcommissie 2018

Actueel:

 • Verwerking qualifying kaarten in het buitenland:
  Vanaf 1 januari 2015 komen buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen in aanmerking voor het veranderen van een handicap. De Europese Golf Associatie (EGA) heeft, mede op verzoek van de NGF, besloten dit toe te staan. Tot nu toe mochten alleen kaarten uit buitenlandse wedstrijden voor handicapdoeleinden worden verwerkt. Zie als handleiding de bijlage.
 • Mentorschap: 
  Omdat het GVB examen drastisch is gewijzigd c.q. (is) beperkt, heeft de Handicap en Regelcommissie het mentorschap weer ingevoerd. Met elk nieuw lid van De Koepel wordt contact opgenomen, waarbij we als service het mentorschap aanbieden. Dit houdt in dat een mentor het nieuwe lid wegwijs maakt in het clubhuis, met hem of haar de baan in gaat en tijdens het spelen allerhande informatie verstrekt over de baan en over onze golfclub. Het is een aanvullende activiteit op de lessen van de pro met als doel, dat het nieuwe lid zich spoedig thuis zal voelen op onze golfclub.
 • Registreren Q-kaarten:
  Klik hier voor een volledige instructie.
 • Examen en vergaderdata 2016
 • 9 holes versus 18 holes:
  Het komt herhaaldelijk voor dat leden van Golfclub de Koepel verbaasd zijn over hun actuele handicap na verwerking van een 9-holes kaart.

Daarom wijzen wij er maar weer eens op dat er verschil is in het gegeven aantal slagen per 1e negen, 2e negen en 18 holes. Zie daarvoor de tabellen in de hal. Ook is er verschil in de breedte van de buffer.

Logisch, want wij weten allemaal dat het veel makkelijker is de concentratie vast te houden over 9 holes dan over 18 holes, terwijl er toch gratis en voor niets 18 stableford punten mogen worden opgeteld bij de 9-holes score. Vandaar.

Opvallend is overigens het grote aantal 9-holes kaarten dat ter verwerking wordt aangeboden, terwijl bij de invoering van deze mogelijkheid er toch nadrukkelijk is gesteld dat die is bedoeld voor mensen die vanwege hun fysieke gesteldheid of extreem drukke werkzaamheden moeite hebben aan wedstrijden mee te doen of het vereiste aantal 18-holes kaarten in te leveren.
Ook dit ter overweging.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Toekennen, berekenen, administreren, publiceren playing en exact handicaps home club-leden. (o.a. verwerken scorekaarten).
 2. Voorlichting (proef)leden m.b.t. verkrijging en berekening handicaps.
 3. Het afnemen van de NGF golfregel en etiquette test (theorie-examen).
 4. Verzorgen van regelavonden voor (proef)leden.
 5. Contacten met baancommissie t.a.v. meetpunten, plaatsing teemarken etc..
 6. Contacten wedstrijdcommissie t.a.v. regels-eisen m.b.t. qualifying wedstrijden.
 7. Adviseren inzake lay-out scorekaart.
 8. (mede-)Bepalen van de stroke/index.
 9. Contacten met regiocommissaris en CRASH (commissie regels, amateurstatus en handicaps)van de NGF.
 10. Afstemmen andere commissies inzake overlappende c.q. gezamenlijke punten.
 11. Contacten met bestuur van binnen de Koepel spelende clubjes (HH., toppers etc.).
 12. Bijhouden van baanrecords.
 13. Structureel overleg met bestuur en commissievoorzitters.
 14. Contacten Golfacademy Garry Jack.
 15. Examens en hcp verwerking z.g. vrije golfers.
 16. Verzorgen van mentorrondes voor nieuwe (proef)leden.

I.o.m. wedstrijdcommissie verzorgen referee tijdens bepaalde wedstrijden (clubkampioenschappen etc.).

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

X