Handicap- & Regelcommissie 2020

Actueel:

 • Verwerking qualifying kaarten in het buitenland:
  Vanaf 1 januari 2015 komen buitenlandse Qualifying Kaarten uit EGA-landen in aanmerking voor het veranderen van een handicap. De Europese Golf Associatie (EGA) heeft, mede op verzoek van de NGF, besloten dit toe te staan. Tot nu toe mochten alleen kaarten uit buitenlandse wedstrijden voor handicapdoeleinden worden verwerkt. Zie als handleiding de bijlage.
 • Mentorschap: 
  Omdat het GVB examen drastisch is gewijzigd c.q. (is) beperkt, heeft de Handicap en Regelcommissie het mentorschap weer ingevoerd. Met elk nieuw lid van De Koepel wordt contact opgenomen, waarbij we als service het mentorschap aanbieden. Dit houdt in dat een mentor het nieuwe lid wegwijs maakt in het clubhuis, met hem of haar de baan in gaat en tijdens het spelen allerhande informatie verstrekt over de baan en over onze golfclub. Het is een aanvullende activiteit op de lessen van de pro met als doel, dat het nieuwe lid zich spoedig thuis zal voelen op onze golfclub.
 • Registreren Q-kaarten:
  Klik hier voor een volledige instructie.
 • 9 holes versus 18 holes:
  Het komt herhaaldelijk voor dat leden van Golfclub de Koepel verbaasd zijn over hun actuele handicap na verwerking van een 9-holes kaart.

Daarom wijzen wij er maar weer eens op dat er verschil is in het gegeven aantal slagen per 1e negen, 2e negen en 18 holes. Zie daarvoor de tabellen in de hal. Ook is er verschil in de breedte van de buffer.

Logisch, want wij weten allemaal dat het veel makkelijker is de concentratie vast te houden over 9 holes dan over 18 holes, terwijl er toch gratis en voor niets 18 stableford punten mogen worden opgeteld bij de 9-holes score. Vandaar.

Opvallend is overigens het grote aantal 9-holes kaarten dat ter verwerking wordt aangeboden, terwijl bij de invoering van deze mogelijkheid er toch nadrukkelijk is gesteld dat die is bedoeld voor mensen die vanwege hun fysieke gesteldheid of extreem drukke werkzaamheden moeite hebben aan wedstrijden mee te doen of het vereiste aantal 18-holes kaarten in te leveren.
Ook dit ter overweging.

Taken H & R

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken, heeft de H & R een uitgebreid takenpakket.

 1. Het organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
 2. Het afnemen van NGF-regelexamens voor het verkrijgen van een clubhandicap.
 3. Het oplossen van regelproblemen die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door clubleden zijn voorgelegd.
 4. Het bijhouden van wijzigingen in de officiële golfregels en dit communiceren met de leden van de vereniging.
 5. In overleg met de baancommissaris vaststellen van (tijdelijke) Local Rules, markeringen van hindernissen, en markeringen van Out of Bounds.
 6. Het desgevraagd adviseren van de Wedstrijdcommissie omtrent de qualifying wedstrijden.
 7. Het toekennen, administreren en aanpassen van de handicaps van clubleden volgens de regels van het NGF Handicapsysteem.
 8. Het geven van voorlichting aan clubleden en proefleden over de regels van het NGF Handicapsysteem.
 9. Het onderhouden van contact met de regiocommissaris en de CRASH van de NGF.
 10. Het adviseren over de lay-out van de scorekaarten.
 11. Het bepalen van de stroke-index van de holes.
 12. Begeleiding van nieuwe leden en proefleden, al dan niet beginnende golfers, door middel van het mentorschap.
 13. Het uitvoeren van de jaarlijkse handicapherziening.
 14. In overleg met de baancommissaris en de hoofd greenkeeper er zorg voor dragen dat de NGF-course rating op een juiste wijze kan worden uitgevoerd.
 15. Afstemmen met andere commissies inzake overlappende of gezamenlijke punten.
 16. Contacten onderhouden met het bestuur van de vereniging, de Golfacademy Garry Jack en de hoofd greenkeeper.
 17. In overleg met de wedstrijdcommissie een referee verzorgen tijdens bepaalde wedstrijden.
 18. Clubleden stimuleren om regelmatig Q-kaarten in te leveren.

I.o.m. wedstrijdcommissie verzorgen referee tijdens bepaalde wedstrijden (clubkampioenschappen etc.).

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

X