Technische Commissie 2022

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de NGF Competitie. Zij stelt de doelstellingen op, zorgt waar nodig voor de benodigde fondsen en ondersteunt de captains en teams met raad en daad tijdens de aanloop naar en gedurende de competitie. Tevens verzorgt zij de contacten met de NGF. Dit voor zowel de senioren als de jeugd.
Voor de bezoekende teams in de NGF competitie is een informatieve pagina opgenomen onder https://leden.golfclubdekoepel.nl/wedstrijden-2/ngf-competitie/

Het eerste heren en het eerste dames team worden ondersteund worden met teamlessen. De ambities van de Golfclub de Koepel zijn voor deze selectieteams vastgelegd in een Beleidsplan Technische Commissie 2020-2023.
Om dat beleid te doen slagen is het belangrijk dat de samenstelling van de selectieteams de verantwoordelijkheid is van Technische commissie en Headpro en dat gaten in de samenstelling worden opgevuld door aanwijzing vanuit de naast lagere teams.

De selectieteams zijn:
– Dames 1 (nu niet ingedeeld),
– Heren 1

Voor de niet-selectieteams mag de captain de samenstelling zelf bepalen met dien verstande dat de Technische Commissie altijd de eindbeslissing neemt.

Voor de jeugd geldt een apart Beleidsplan Jeugd.

Voor de team samenstelling en resultaten: klik op de hoofdpagina NGF Competitie.

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

Piet Brok

Voorzitter TeCo

 

X