Wedstrijd commissie (WeCO).

De taken van de WECO volgen voornamelijk uit de eisen die de NGF stelt en zijn onder meer de volgende:

 • opstellen van een jaarlijks wedstrijdprogramma in samenwerking met relevante commissies en de baanexploitant;opstellen van wedstrijdreglementen voor alle door de Weco te organiseren wedstrijden, competities of kampioenschappen;
 • optellen van gewenste draaiboeken en/of protocollen ter bevordering van het wedstrijdverloop;
 • het volgen van de wijzigingen van het E-golf4u-systeem en doen van eventuele verbetervoorstellen aan de clubcontactpersoon naar E-golf4u;
 • Het in E-golf4u aanmaken van alle wedstrijden en wedstrijdvormen voor de Weco, Evco en GVR;
 • Opleiden en/of begeleiden van nieuwe Weco-commissieleden;
 • opstellen van instructies en van een dienstrooster voor alle wedstrijdleiders;
 • het tijdig, in samenwerking met de webmaster, zorgdragen voor publicaties op de website;
 • organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma, zowel qualifying als non qualifying, alsmede assistentie verlenen bij gezelligheidswedstrijden op verzoek van de EVCO of van over overige wedstrijden op verzoek van het management;
 • assistentie verlenen bij de organisatie van wedstrijden en kampioenschappen van de NGF op de baan van de vereniging;
 • (mede) organiseren van uitwisselingen met andere golfverenigingen;
 • onderhouden van contacten met andere commissies die wedstrijden organiseren, zoals de Jeugdcommissie en de Evenementencommissie;
 • onderhouden van contacten met de Baan- Milieu- & Cultuur commissie (BAMCO) en de Handicap Registratiecommissie (HARECO) over de organisatie van wedstrijden;
 • onderhouden van contacten met name met de PR & Redactiecommissie (PRECO) in verband met publicaties en met de HARECO voor de archivering van wedstrijduitslagen, alsmede met alle overige commissies en management;
 • verzorgen van passende prijzen voor wedstrijden;
 • bijhouden van bijzondere klassementen;
 • bewaken van de een goede spelgeest en handhaven van spelkwaliteit bij wedstrijden;
 • beheren van de financiën van alle wedstrijden;
 • administreren van inkomsten en uitgaven en financiële verantwoording afleggen aan de penningmeester van het bestuur.

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

X