woensdag, augustus 22, 2018

Samenstelling wedstrijdcommissie

Piet Brok Voorzitter 074-2780048
Vacature 1 Secretaris
Jens Spierings Penningmeester 0548-618853
Frans ter Beke 0546-572222
Erna Landkroon 06-15255585
Chris Lemmens 0570-542479
Emilie Smit 06-29002747
Jaap van Barneveld 06-41014267
Alfred Agteres 06-53697216
Hein de Bruin 06-53403232
Alice Tulp 06-22493028
Arend Jan Woittiez 06-20613322

E-mailadres: commissies@golfclubdekoepel.nl

Taken wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie stelt jaarlijks een evenwichtig wedstrijdprogramma op, waarbinnen voldoende ruimte is voor competitief en recreatief golfen. De wedstrijdcommissie is onder andere verantwoordelijk voor:

  • De organisatie van alle wedstrijden die opgenomen zijn in de wedstrijdkalender,
  • Het naleven van het wedstrijdreglement bij de organisatie van wedstrijden, die gespeeld worden door alle groeperingen binnen de club,
  • Assistentie bij de organisatie van wedstrijden en kampioenschappen van de NGF op de baan van de vereniging,
  • De wedstrijdreglementen en stelt deze zo nodig jaarlijks bij,
  • De organisatie van de matchplay During the seasons wedstrijden (MDS). Zij begeleidt deze ladderwedstrijden en zorgt voor de organisatie van de finale,
  • Het verwerven van middelen om de deelname aan wedstrijden aantrekkelijker te maken,
  • Een goed contact met de baancommissie, de catering en de handicap- en regelcommissie in verband met het bijwerken van de handicaps van de deelnemers aan de wedstrijden en het aanwijzen van referees voor de clubkampioenschappen,
  • De aanschaf van de prijzen en de uitreiking ervan aan de winnaars. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt bekendgemaakt wie Golfer en Golfster van het Jaar zijn geworden en wie de aanmoedigingsprijs krijgt (Rookie van het Jaar). Bovendien wordt dan bekendgemaakt wie de winnaars van de matchplay during the season en maandbeker 1 en 2 zijn geworden.
X