Lustrum commissie 40 jaar Golfclub De Koepel

De Lustrum Commissie 40 is in april 2022 in het leven geroepen om de activiteiten en de festiviteiten in verband met het 40 jarig bestaan van Golfclub “De Koepel” in 2023 te organiseren.

De LuCo40 streeft er naar dat elk lid van De Koepel aan minimaal een (1) onderdeel deelneemt en hier veel plezier aan beleeft. Om dit te bereiken heeft de LuCo40 een vertegenwoordiging uit alle geledingen (commissies ed.) van De Koepel. Daarnaast hebben verschillende leden hun medewerking toegezegd zonder lid te worden van de LuCo40.

Samen vormen ze de organisatie van het lustrum en zorgen ze ervoor dat het een onvergetelijke belevenis wordt met een keur aan activiteiten. Ook gaan ze er op toezien dat alle leden van De Koepel goed op de hoogte zijn en gestimuleerd worden deel te nemen.

De meeste activiteiten staan uiteraard in het teken van de golfsport. Er wordt daarnaast een feestweek en een spectaculaire feestavond georganiseerd.

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.