Het gebruik van de Tee Time module

Eén van de voorwaarden waaronder de golfbanen in Nederland geopend mogen zijn is een correcte registratie van gebruikers van de baan. Dit om in het geval van een besmetting met Covid-19 via het bron- en contactonderzoek inzicht te krijgen in mogelijke verspreiding van het virus.

Te weinig spelers geregistreerd

Op onze golfbaan gebruiken we het reserveringssysteem van E-Golf4U. Dit systeem functioneert uitstekend, maar inmiddels is gebleken dat niet iedereen zich strikt aan de volledige en correcte registratie houdt. Het komt voor dat er spelers bij de start verschijnen, die niet zijn geregistreerd. Dit is niet de bedoeling. Men kan tot het moment van starten in het systeem registreren welke speler wordt toegevoegd of eventueel wordt afgemeld. Op het moment van starten of daarna is registreren niet meer mogelijk. Onze marshal heeft de beschikking over een onlineverbinding met E-Golf4U en kan direct zien of de gehele groep op een correcte wijze is ingeschreven.

Het is niet de taak van de marshal om de registratie compleet te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf. Het is wel de verantwoordelijkheid van de marshal om niet geregistreerde spelers de toegang tot de baan te ontzeggen.  Geen discussie met de marshal hierover voeren!

Niet verschijnen op het gereserveerde tijdstip

Een gereserveerde starttijd blokkeert voor andere leden en/of gastspelers de mogelijkheid om te boeken. Het kan een enkele keer voorkomen dat men door omstandigheden niet in staat is om van de geboekte tijd gebruik te maken. Meld je dan tijdig af, zodat de starttijd weer beschikbaar komt. Niet verschijnen zonder afmelding dupeert anderen. Wij hebben onze marshals gevraagd om de omvang van dit fenomeen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van deze registratie zullen wij bekijken of en zo ja, welke maatregelen we hier moeten nemen.

Het bestuur.