Golfmogelijkheden worden verruimd

0
577

Naar verwachting zal het kabinet morgen (dinsdag 17 november 2020 ) besluiten om de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen (waaronder een verbod op groepen van meer dan 2 personen)  met ingang van donderdag 19 november 2020 op te heffen. Dat betekent dat er vanaf die datum ook weer gegolfd kan worden in flights van 3 en 4 personen.  Wij gaan het ook zo regelen, waarbij we wel weer het interval tussen de starts van de flights verhogen naar 8 minuten. Dit is een voortzetting van het eerder gestarte experiment. Een startinterval van 6 minuten met 3 – en 4 ballen in de baan is te krap en leidt tot opstoppingen en irritatie. Tevens stellen we de maximale speeltijd voor een lus van 9 holes weer op 1 uur en 52 minuten. Dit is gebaseerd op de gemiddelde speeltijd voor een flight van 3 personen met een gemiddelde handicap. Een flight is ‘in positie’ als deze binnen de maximale speeltijd blijft. Bij dreigende overschrijding van de maximale speeltijd dienen de spelers maatregelen te nemen om weer ‘in positie’ te komen. Een eenvoudige oplossing is om van de rode tee te spelen. Sla bij twijfel of je de bal kunt vinden een provisionele en zoek niet eindeloos naar een bal. Kijk op je horloge of je nog op tijd loopt en kijk ook af en toe achterom naar de achteropkomende flight. Op deze manier blijf het spelen voor iedereen leuk en kunnen we met zoveel mogelijk spelers genieten van de golfsport.

Zoals aangegeven verwachten we dat het kabinetsbesluit dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend wordt gemaakt. We zullen daarna ( als het zeker is ) de maatregelen treffen die nodig zijn om het reserveren ingaande donderdag 19 november 2020 weer mogelijk te maken. Dit is naar verwachting rond 20.00 uur het geval. Hierover zullen we dinsdagavond nog een bericht versturen.

We zijn nog steeds in staat om zonder verdere beperkingen startmogelijkheden voor iedereen te bieden. We willen dit graag zo houden en verzoeken u dan ook alleen reserveringen te maken als u ook zelf serieus van plan bent om te komen spelen. Als u een reservering hebt gemaakt, maar door omstandigheden hiervan geen gebruik kunt maken, dan vragen we u om dit tijdig te annuleren. Hierdoor ontstaat voor anderen een speelmogelijkheid. Kortom, geen no-shows.

Het bestuur