100 EGGS-leden !

0
515
Tijdens de EGGS-wedstrijd op woensdag 1 november j.l. heeft voorzitter Johan Ligtenberg als 100e lid verwelkomd Marcel Jansink. Onder applaus kreeg Marcel een fles wijn aangeboden en werd hem een fijne tijd bij de EGGS toegewenst. Het aantal EGGS-leden was in het verleden al eens “boven de honderd” , maar schommelde nu al wat langere tijd “in de negentig”. Verheugend, dat nu de mijlpaal van 100 weer is bereikt !